• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان / ساخت و ساز / درشهر 12:34 1393/11/7


گزارش پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداری

برخورد شهرداري عادلانه باشد

به طور طبيعي از ابتداي فصل زمستان براي گرفتن مجوز ساخت وساز اقدام مي کنيم چرا که به دليل برودت هوا و بارندگي ساخت وساز از جريان مي افتد. علت مهم ديگر براي مراجعه زياد سازندگان قبل از اتمام سال اين است که قطعا سال آينده هزينه صدور پروانه گرانتر مي شود

برخورد شهرداري عادلانه باشد

گروه ساخت وساز: شهرداري را بايد به حق فرمانرواي ساخت وساز ناميد چراکه ابتدا و انتهاي ساخت وساز (صدور مجوز و پايان کار) به اين نهاد ختم ميشود. عملکرد شهرداري ميتواند آرامش را براي شهروندان به ارمغان بياورد يا مشکلات آنها را بيشتر کند. اهميت شهرداري کارآمد تا بدان جاست که در کشورهاي توسعه يافته انتخاب شهردار از انتخاب رئيس جمهوري هم مهمتر است. اگر سياستهاي دولت با چند واسطه روي زندگي مردم تأثير ميگذارد، عملکرد شهرداري به طور مستقيم موجب تغييرات ميشود. در فصل زمستان که به دليل سرماي هوا امکان ساخت وساز وجود ندارد سازندگان زيادي براي گرفتن مجوز به شهرداري مراجعه ميکنند. دليل عمده اين کار را ميتوان در اين نکته جست که سال آينده هزينه صدور پروانه بالاتر ميرود و مراجعان ميخواهند از اين فرصت استفاده کنند و هزينه کمتري بپردازند. البته اين مراجعات ميتواند دلايل ديگري نيز داشته باشد. ما هم از فرصت استفاده کرده و با تني چند از اين مراجعان گفتگو به عمل آورديم.

برخورد شهرداري عادلانه باشد

محمد، يکي از شهروندان تهراني در گفتگو با پيام ساختمان دليل آمدنش به شهرداري را اينگونه بيان کرد: «بنده در کوچهاي زندگي ميکنم که عرض آن حدود 5 متر است. حدود دو ماه پيش که مجوز ساخت وساز را از شهرداري گرفتم، عنوان کردند بايد 2 متر عقب نشيني کنم. من هم پذيرفتم اما در کمال تعجب متوجه شدم که يکي از همسايهها اين عقب نشيني را حتي به اندازه 50 سانتي متر هم رعايت نکردهاست. آمدهام که به مسئولان بگويم مگر ما شهروند کشور ديگري هستيم که اينگونه برخورد ميکنند ؟»

گناه من چيست؟

شهروند ديگري با بيان اينکه هرلحظه امکان ريزش ساختمانم وجود دارد، به خبرنگار ما گفت: حدود دو سال پيش گودبرداري به عمق 10 متر در همسايگي خانه ما انجام شد. در آن زمان به خاطر مشکلات مالکيتي از ادامه کار جلوگيري به عمل آمد و هنوز تعيين تکليف نشده و به نظر نميرسد که حالا حالاها دعواي طرفين تمام شود.

وي افزود: متأسفانه اين گود که مهاربندي لازم هم در آن صورت نگرفته روزبه روز فرسودهتر ميشود و تکههايي از آن فرومي ريزد. يکي از اقوام که کارشناس عمران است را براي بررسي بيشتر گود و ميزان خطري که ساختمان بنده را تهديد ميکند، براي بازديد دعوت کردم. ايشان ادعا کردند چنانچه اين گود ظرف دو ماه آينده تعيين تکليف نشود، احتمال ريزش شديد ديواره گود و تخريب ديوار بند وجود دارد. مضاف بر اينکه بارش باران اين مسئله را تشديد ميکند. اين شهروند گفت: موضوع را به شهرداري منطقه اطلاع دادم اما عنوان ميکنند چون مالک ملک هنوز مشخص نشده، نميتوانيم اقدامي براي تعيين تکليف يا پرکردن گود انجام دهيم. حال نميدانم واقعا با اين وضعيت تکليف بنده چيست؟ چه اشتباهي مرتکب شدهام که بايد تاوان بدهم. يعني بايد به خاطر دعواي دو نفر ساختمانم را تخليه کنم؟.

جريمه کيلويي

يک سازنده که براي گرفتن مجوز و پايان کار به شهرداري مراجعه کرده بود، به پيام ساختمان گفت: سازندهها بايد مدام با شهرداري در ارتباط باشند. بنده ازيک طرف ميخواهم مجوز ساخت وساز بگيرم و از طرف ديگر دنبال پايان کار ســاختمان هستم. به طور طبيعي از ابتداي فصل زمستان براي گرفتن مجوز ساخت وساز اقدام ميکنيم چرا که به دليل برودت هوا و بارندگي ساخت وساز از جريان ميافتد. علت مهم ديگر براي مراجعه زياد سازندگان قبل از اتمام سال اين است که قطعا سال آينده هزينه صدور پروانه گرانتر ميشود. بنابراين کارهاي اداري را انجام ميدهيم و بعد از عيد با کمال آرامش ساخت وساز ميکنيم.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 202 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار