1393/11/01 در روز مهندس؛

مهندسان برتر کشور انتخاب می شوند

پنجم اسفندماه، زادروز خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندسی نامیده شده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در این روز به بررسی عملکرد سال گذشته می پردازند و خود را برای آغاز سالی جدید برای جامعه مهندسی آماده می سازند

مهندسان برتر کشور انتخاب می شوند

به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی، با ابلاغ رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندسان برتر کشور در رشته های مختلف انتخاب خواهند شد. در ابلاغیه مهندس اکبر ترکان آمده است: نظر به اینکه 5 اسفندماه، زادروز خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندسی نامیده شده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در این روز به بررسی عملکرد سال گذشته می پردازند و خود را برای آغاز سالی جدید برای جامعه مهندسی آماده می سازند، لازم است در خصوص دستاوردهای یکساله خود نگاه کارشناسی و برخوردی شایسته داشت. فعالیت مهندسان در کشور و در مسیر رو به پیشرفت قرار داشته و همواره شاهد بروز خلاقیت ها و کارهای ارزنده ای از سوی آنان می باشیم شایسته است نسبت به انتخاب برگزیدگان مهندسی هر استان که در حرفه و تخصص خود کارهای شاخصی انجام داده اند، اقدام گردد. شرایط گزینش: 1. انتخاب مهندسان برگزیده بر اساس عملکرد و طرح های برجسته آنان با شرح ویژگی و مشخصات عملکرد و طرح ها بر اساس رای داوران در استان صورت خواهد گرفت. 2. از مهندسان برگزیده رتبه های اول، دوم و سوم گروه های تخصصی مربوطه استانی در مراسم روز مهندسی سال جاری تقدیر به عمل آید. 3. منتخبان از اعضای هیات مدیره (اصلی و علی البدل)، شورای انتظامی و بازرسان دوره ششم نباشند. مهندسان رتبه های اول تا سوم هر استان در گروه های تخصصی به شورای مرکزی معرفی شده تا با ارائه عملکرد و طرح های خود به هیات داوری شورای مرکزی، برای انتخاب مهندسان برگزیده کشوری اقدام شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه