هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > نمایشگاه و همایش 1393/03/21

سمینار طراحی و ساخت دیجیتال، طرح و ساخت از گذشته تا آینده

سمینار آموزشی تحت عنوان؛ طراحی و ساخت از گذشته تا آینده با سرفصل طراحی و ساخت دیجیتال، طرح و ساخت از گذشته تا آینده، با حضور مهندس کوپایی ، روز جمعه 14/4/92 از ساعت 10 تا 11:15 در سالن کنفرانس شماره یک برگزار می‌شود. شایان ذکر است؛ برگزار کننده این سمینار مرکز معماری ایران می‌باشد.


سمینار طراحی و ساخت دیجیتال، طرح و ساخت از گذشته تا آینده

سمینار آموزشی تحت عنوان؛ طراحی و ساخت از گذشته تا آینده با سرفصل طراحی و ساخت دیجیتال، طرح و ساخت از گذشته تا آینده، با حضور مهندس کوپایی ، روز جمعه 14/4/92 از ساعت 10 تا 11:15 در سالن کنفرانس شماره یک برگزار می‌شود. شایان ذکر است؛ برگزار کننده این سمینار مرکز معماری ایران می‌باشد. مهندس افشین کوپایی در این خصوص گفت: این سمینار به منظور معرفی و بررسی موضوع طراحی و ساخت در عصر جدید و امکاناتی که این سیستم‌ها در توسعه معماری آینده به ما می‌دهند، برگزار می‌شود و گذری دارد به مراحل تکامل معماری از دوران پسامدرن تا امروز که در این راستا برخی پروژه‌ها و روش‌های ساخت که در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی جهان اجرا شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه