هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > معماری و دکوراسیون 1393/10/21

تاریخ «اودلاجان» ورق می خورد

یک ‌صد و چهل و هشتمین گفتمان هنر و معماری چهارشنبه 24دی‌ماه 1393 از ساعت 15:30 تا 18 با موضوع اودلاجان توسط انجمن مفاخر معماری در باغ موزه قصر برگزار می شود.


تاریخ «اودلاجان» ورق می خورد

یک ‌صد و چهل و هشتمین گفتمان هنر و معماری، چهارشنبه 24دی‌ماه 1393 از ساعت 15:30 تا 18 با موضوع اودلاجان توسط انجمن مفاخر معماری در باغ موزه قصر برگزار می شود. در این نشست دکتر ناصر تکمیل همایون، تهران پژوه درباره کتاب خود«اودلاجان» سخن خواهد گفت. اعضای پنل گفتگو نیز مهندس حبیب اله شیبانی ، دکتر داریوش زمانی و مهندس بابک زیرک هستند و برنامه با نمایش فیلم همراه است. دکتر تکمیل همایون دراین‌باره گفت:محله‌هاي كوچك تهران از دوره شهر شدن، به‌مرورزمان به دلايل اجتماعي و اقتصادي در هم ادغام شدند و از دوازده محله به پنج محله بزرگ تغيير شكل دادند كه يكي از آن محله‌ها، اودلاجان يا «عودلاجان» است. وی افزود: بررسي تاريخي و جامعه‌شناختی هر يك از اين محله‌ها، كه در جمع هويت اجتماعي و فرهنگي (و پاره فرهنگي) تهران را در مسير زمان آشكار ساخته، موردتوجه دفتر پژوهش‌های فرهنگي قرار گرفت و در پي انتشار كتاب‌ها و رساله‌هاي متعدد درباره تهران، وظيفه فرهنگي ديگري را تقبل كرد و زير عنوان تهران‌پژوهي به نشر چهارمين كتاب با عنوان اودلاجان «عودلاجان» مبادرت نمود. تکمیل همایون تصریح کرد: در اين كتاب به‌اجمال به تحوّلات «هويتي» تهران، توجه شده و راهكار و نياز تاريخي باقي ماندن آثار كهن و اثرات فرهنگي آن در جامعه كنوني نه‌تنها بازشناسي شده، بلكه شيوه‌هاي ماندگاري كالبدي محلّه و آميختن كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي كهن، در حيات كنوني آن كه بي‌ترديد مي‌تواند توان‌بخش پايداري هويت شهري و باروري فرهنگ ملّي ايراني باشد، به‌روشنی بازگو شده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه