1393/10/20

کشور ما مازاد مسکن دارد

کشور ما با مازاد عرضه مسکن روبه‌روست و در دوران رکود اقتصادی و کاهش قیمت نفت، راهی جز بررسی راهکارهای ارائه مسکن مازاد نداریم

کشور ما مازاد مسکن دارد

فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی با بیان این مطلب که کشور ما با مازاد عرضه مسکن روبه‌روست به پیام ساختمان گفت: در دوران رکود اقتصادی و کاهش قیمت نفت، راهی جز بررسی راهکارهای ارائه مسکن مازاد نداریم . وی با اشاره به اینکه در زمان رکود ما باید از حداکثر توانمان استفاده کنیم تا معاملات و عرضه مسکن افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر بازار مسکن با دو چالش؛کاهش تقاضا و درگیری ذهن تولیدکننده روبه‌روست که مسئولین می‌توانند با تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم با ارائه وام ، این دو چالش را از پیش رو بردارند. رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: کاهش قیمت نفت بیشترین تأثیر را در بودجه عمرانی و ساخت‌وساز خواهد داشت،این در حالی است که در کشور ما مازاد مسکن نیز موجود است . بنابراین اگر بخواهیم چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآوریم باید توجه بیشتری به بودجه عمرانی داشته باشیم زیرا رونق این بخش ،رونق اقتصادی صنایع زیادی را به همراه خواهد داشت.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه