1393/03/21

بازدید گروهی پیمانکاران از نمایشگاه صنعت ساختمان

رئیس انجمن پیمانکاران به همراه تعداد کثیری از اعضای این انجمن در قالب یک تور علمی از سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان بازدید کردند.


بازدید گروهی پیمانکاران از نمایشگاه صنعت ساختمان

رئیس انجمن پیمانکاران به همراه تعداد کثیری از اعضای این انجمن در قالب یک تور علمی از سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان بازدید کردند.به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، مهندس علی آبادی رئیس انجمن پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی تهران و مهندس یوسفی، دبیر کمیته ساختمان این انجمن به همراه گروه زیادی از اعضای این انجمن در دومین روز از برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان، از آن بازدید کردند. گفتنی است پیش از این بازدید گروهی، مهندس علی آبادی، مهندس یوسفی و تعدادی از مدیران و روسای کمیته های این انجمن با حضور در ستاد خبری پيام ساختمان مستقر در نمایشگاه صنعت ساختمان، با مدیرعامل مدیر مسئول و سردبیر نشریه دیدار و در خصوص وضعیت پیمانکاری در کشور و مشکلات پیمانکاران گفتگو کردند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه