• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان / تشکل ها / انبوه سازان 10:39 1393/9/18


مجمع سالیانه انبوه سازان کشور برگزار شد

مجمع عمومی انبوه سازان کشور برگزار شد و طی آن سه بازرس اصلی و دو بازرس علی البدل انتخاب شدند.

مجمع سالیانه انبوه سازان کشور برگزار شد

مجمع عمومی انبوه سازان کشور برگزار شد و طی آن سه بازرس اصلی و دو بازرس علی البدل انتخاب شدند.


به گزارش پیام ساختمان مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور، دیروز 17 آذر ماه با حضور اعضای هیات مدیره انجمن های انبوه سازان استان های کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد.

قرائت گزارش های سالیانه و برگزاری انتخابات بازرسان کانون سراسری انبوه سازان کشور در دستور کار این مجمع عمومی قرار داشت که مطابق سایر مجامع این کانون، انجام شد.

بازرسان منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور از این قرارند:

بازرسان اصلی

  1. مهندس شهریار شهبازی

  2. مهندس سیدمجید نیک نژاد

  3. مهندس کسری امیری راد

بازرسان علی البدل

  1. مهندس عباسعلی حسینی

  2. مهندس محمدرضا جستجویی

گفتنی است اعضای حاضر در مجمع عمومی انبوه سازان در نوبت بعد از ظهر، در همایش و نمایشگاه تجاری و اقتصادی صنعت ساختمان کشور که در هتل المپیک تهران برگزار شد، شرکت کردند.


انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار