print
1393/09/11 برگزاری سیزدهمین مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام کاردانی استان تهران

شوک صنعت ساخت و ساز در نبود کاردان ها

سیزدهمین مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران به همت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران و با حضور برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حدود 700 نفر از اعضای کاردان‌های فنی ساختمان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

شوک صنعت ساخت و ساز در نبود کاردان ها

سیزدهمین مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران به همت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران و با حضور برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حدود 700 نفر از اعضای کاردان‌های فنی ساختمان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در این مجمع گفت: در 13 سال گذشته اقدامات زیادی برای اثبات موجودیت سازمان انجام دادیم اما متاسفانه مسئولان به وظایف خود عمل نکردند و اتفاقی که امروز افتاده به دلیل سیاست های اشتباه مسئولان دولتی است. مهدی موذن افزود: به لحاظ آماری ریزش 30 تا 40 درصدی کاردان های ساختمان را داریم که برخلاف میل باطنی خود مهندس شدند. این رقم برای صنعت ساختمان کشور یک فاجعه است که 5 سال بعد آثارش نمایان می شود، وقتی که حضمور کاردان در کارگاه های ساختمانی مشکل اساسی خواهد بود. وی با بیان اینکه کاردان ها با 25 سال سابقه کار و بعد از سن 45 سالگی برای ارتزاق زندگی و ادامه فعالیت وارد حیطه مهندسی می شوند، ادامه داد: مگر این صنعت با سلیقه مدیران اداره می شود، ای کاش روزی صنعت ساختمان، صنعت پاسخگو باشد. رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت: بنا بود در پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعداد کاردان‌ها دو برابر مهندسان باشد و طبق تبصره 2 ماده 12 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرجا که مهندس حضور ندارد باید از کاردان فنی استفاده کرد، اما باز نقش کاردان های فنی نادیده گرفته شد. تمامی حوزه های ساخت و ساز ایراد اساسی دارد همچنین در این مراسم مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر ضرورت رفع دغدغه های کاردان ها گفت: اولین موضوع، اختصاص مکانی برای استقرار سازمان نظام کاردانی تهران از سوی دولت جهت پویایی بیشتر این مجموعه است. فریبرز واحدی با دفاع از موقعیت آتی کاردان ها افزود: چرخه ساخت و ساز در کشور فارغ از عدم حضور کاردان های فنی معیوب است و در تمامی حوزه های ساخت و ساز ایرادات اساسی وجود دارد و اوضاع موجود راضی کننده نیست. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه نباید سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.، تصریح کرد: در برنامه ریزی های جدید تاکید بر این است که کاردان ها به شکل نظام مند از حقوق قانونی خود برخوردار شوند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه