• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

13:30 1393/9/11


کسی خریدار پژوهش نیست

صنعت ساختمان ما چقدر از پژوهش ها و تحقيقات بهره گرفته است و راه پيوند صنعت و دانشگاه ها بهعنوان مراکز توليد علم چيست؟

کسی خریدار پژوهش نیست

گروه ساختوساز: پويايي صنايع تا حدود زيادي بستگي به انجام کارهاي تحقيقاتي و پژوهشي دارد؛ بدين معني که هراندازه از يافتههاي علمي جديد و همچنين اکتشافات و اختراعات استفاده کنيم به همان اندازه شاهد رشد و بالندگي صنعت خواهيم بود. صنعت ساختمان بهعنوان يکي از صنايع پيشران هم از اين قاعده مستثني نيست و چنانچه اين سرمايه عظيم با روشهاي سنتي تبديل به ساختمان شود، هدر رفت ثروت ملي را به دنبال خواهد داشت. صنعت ساختمان ما چقدر از پژوهشها و تحقيقات بهره گرفته است و راه پيوند صنعت و دانشگاهها بهعنوان مراکز توليد علم چيست؟ به مناسبت روز پژوهش، خبرنگار پيام ساختمان به سراغ دو صاحبنظر صنعت ساختمان که دستي هم در توليد و آموزش دارند رفته و نظرات آنان را جويا شده است.

دريافت پولهاي هنگفت براي تأييديه

ابوالحسن رامين فر، عضو هيئتمديره انجمن صنفي توليدکنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان که همواره تحقيق و پژوهش را به کار ميبندد، به پيام ساختمان گفت: متأسفانه در کشور ما پژوهش مورد غفلت واقعشده است و ما بهجاي پژوهشگاه، تقليدگاه داريم و ميخواهيم فناوريها را تقليد کنيم.

وي افزود: سازمان ملي استاندارد که خودش متولي استانداردهاست و ديگران را ملزم به رعايت آن ميکند، خودش استاندارد نيست. استانداردهاي ما به معناي کسب نمره 10 ناپلئوني است. مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي هم به ازاي هر گواهينامه فني که به شرکتها ميدهد، هرسال پولهاي هنگفتي از آنها دريافت ميکند. عايقهاي حرارتي بيروني ساختمان يکي از محصولات شرکت بنده است که هرسال بايد براي تأييديه فني 20 ميليون تومان بهحساب مرکز بريزم. تنها دو شرکت در ايران اين محصول را با رعايت کيفيت و الزامات توليد ميکنند و داراي گواهينامه هستند و جالب است بدانيد که خود وزارت راه و شهرسازي براي يکي از ساختمانهايش همين محصول را از شرکتهايي که با نازلترين کيفيت توليد ميکنند، خريداري کرد.

دانشکده معماري از فني عقبتر است

محمدمهدي محمودي، استاديار دانشگاه تهران نيز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: پژوهش يک اصل انکارناپذير در صنعت ساختمان است که البته مورد بيتوجهي واقعشده است. درحاليکه در بخش توليدات مصالح و تکنولوژيهاي ساخت پيشرفتهايي صورت گرفته اما معماران نتوانستهاند همگام با اين تکنولوژيها معماري با هويت ايراني - اسلامي را خلق کنند.

وي افزود: ممکن است کار تحقيقاتي در نهايت مطلوب ما نشود اما قطعاً مثبت خواهد بود. حداقل فايده اين تحقيق اين است که بدانيم فلان روش پاسخگوي نياز ما نيست و بايد دنبال روشهاي ديگري برويم.

استاديار دانشگاه تهران با بيان اينکه ميتوان همهچيز را با هم داشت ، هم سريع و هم با هويت ساخت،گفت: روزي که تيرآهن آمد بسياري تصور ميکردند هويت معماري ما در خطر است اما گذشت زمان نشان داد که اين دو هيچ منافاتي با هم ندارند.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 198 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار