13:33 1393/9/11


دانشجویان عمران غریبه با ساختمان

دانشجو يان صرفا کار تئوريک و ساختمان برايشان غريبه است.

دانشجویان عمران غریبه با ساختمان

گروه ساخت وساز: زماني تعداد مهندسان در کشور بسيار کم بود اما در حال حاضر دانشگاهها در شهرستانهاي بسيار کوچک هم فارغ از نياز جامعه مهندس عمران تحويل ميدهند (تربيت نميکنند) تا جايي که امروز حتي با معضل بيکاري مهندسان مواجه شدهايم. البته رشته عمران نسبت به بسياري از رشتهها وضعيت بهتري دارد و اين وضعيت را مديون جوان بودن جامعه و همچنين اهميت خانه دار شدن در فرهنگ ايراني است. 16 آذر در تقويم رسمي کشور به عنوان روز دانشجو نام گذاري شدهاست. پيام ساختمان به سراغ مهندسان عمران دانشگاه تهران رفته و حال وروز دانشگاه و بازار کار را از آنان جويا شدهاست.

عمرانيها بيکار نميشوند

رضا_ م به خبرنگار پيام ساختمان گفت: در رشته رياضي پس از مهندسي برق، مهندسي عمران بسيار طرفدار دارد. يکي از مهمترين دلايل انتخاب اين رشته از طرف دانشجويان اين است که در مقطع کارشناسي ارشد گرايشهاي زيادي دارد و دوم اينکه معمولا دانشجويان رشته عمران بيکار نميمانند و جذب بازار ميشوند. وي در ادامه به برخي از دروس اصلي اين رشته در دوره کارشناسي اشاره کرد و گفت: استاتيک، مقاومت مصالح، تکنولوژي بتن، متره و برآورد از جمله مهمترين اين دروس هستند.

عمران در حال اشباع شدن

محمد پارسا که کارشناس ارشد گرايش سازهاست به پيام ساختمان گفت: بازار کار عمران مهمترين عاملي است که دانشجويان را به سمت اين رشته کشاندهاست. البته در حال حاضر تعداد مهندسان عمران رو به فزوني است و اگر وضعيت به همين ترتيب ادامه يابد، اين رشته به اشباع کامل ميرسد و مهندسان عمران هم بايد بيکار شوند.

وي در ادامه با انتقاد از بازار کار کشور گفت: تمام شرکتها 5 سال سابقه کاري ميخواهند و معلوم نيست اين 5 سال بايد از کجا شروع شود. از طرف ديگر دانشجو يان صرفا کار تئوريک و نهايتا آزمايشگاهي انجام ميدهند و ساختمان برايشان غريبهاست.

پارسا به روز 16 آذرماه که به عنوان روز دانشجو نام گذاري شده هم اشاره کرد: « دانشجو بايد از حق خودش و مردم دفاع کند اما متأسفانه گفتمان حاکم بر برخي دانشگاهها صرفا سياسي شده و دانشجو يادش رفتهاست که اينجا بايد علم هم توليد شود. بايد دانشگاهها به ويژه در رشتههاي فني براي اين روز برنامه داشته باشند و از آخرين دستاوردهاي علمي رونمايي کنند.

سر اساتيد شلوغ است

بيتا. ش به عنوان يک خانم مهندس به انتقاد از اساتيد دانشگاه پرداخت: « بسياري از اساتيد خودشان شرکتهاي ساختماني دارند و آنقدر سرگرم امور شرکتشان هستند که وقت کافي براي پاسخگويي به دانشجو ندارند. در بسياري مواقع اساتيد صحبتهاي هفته گذشته خودشان را يادشان نيست.

وي افزود: اگر دانشجو طالب يادگيري نباشد و خودش دروس را پيگيري نکند، استاد در قيدوبند ياد دادن نيست. الآن حتي مدارس دوران ابتدايي هم اينگونهاست و اولياي دانش آموز بايد روزي 2 ساعت روي حل تمرين بچهها وقت بگذارند.

اين خانم مهندس خاطرنشان کرد: دانشجويان سراغ گرايشهايي ميروند که بازار کار بيشتري داشته باشد و اصلا نياز جامعه برايشان اهميتي ندارد، اولين سؤال دانشجويان اين است که کدام رشته وضعيت کاري بهتري دارد. هر چندوضعيت براي خانمها نسبت به آقايان بدتر است اما به هرحال نبايد همه چيز را فداي بازار کار کرد.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 198 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار