هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/09/08

انتصاب مشاور جدید مهندس اکبر ترکان

مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در صدور خدمات فنی و مهندسی منصوب شد.


انتصاب مشاور جدید مهندس اکبر ترکان

مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی منصوب شد. به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی، مهندس اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در حکمی آقای مهندس منصور بهادری را به سمت مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در صدور خدمات فنی و مهندسی منصوب کرد. در این حکم آمده است : با عنایت به سوابق ارزنده جنابعالی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و حضور در ‏سازمان استان و شورای مرکزی، به موجب این ابلاغ شما را به عنوان مشاور سازمان در موضوع صدور ‏خدمات فنی و مهندسی منصوب می نمایم.‏ امید است با توکل بر خداوند قادر متعال، در جهت اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خدمات ‏ماندگاری حاصل آید.‏ اکبر ترکانرییس سازمان نظام مهندسی ساختمان

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه