21:54 1393/8/28


وام 50 میلیونی امسال به مردم نمی‌رسد

ما يک غايب بزرگ در عرصه نوسازي داشتيم و آن هم دولت بود. خوشبختانه اين رويکرد در دولت يازدهم عوض شده و سند ملي راهبردي نوسازي به تصويب رسيد.

وام 50  میلیونی امسال به مردم نمی‌رسد

مناطقی که امروزه از آنها به بافت فرسوده تعبير ميکنيم، هسته اوليه  ايجاد شهرها بودهاند که به دليل ناپايداري، ريزدانگي و نفوذناپذيري امروز  تبديل به معضلي براي مردم و چالشي براي مديريت شهري شدهاند. بر اساس آمارها بيش از 15 درصد مردم تهران در اين بافتها ساکن هستند و چنانچه زلزلهاي بالاي شش ريشتر به وقوع بپيوندد، فاجعه بزرگي رخ خواهد داد. اين در حالي است که قرار بود سالانه 10 درصد اين بافتها نوسازي شود تا درمجموع در پايان برنامه پنجم توسعه شاهد نوسازي 50 درصدي اين بافتها باشيم اما آمارهاي حال حاضر 30 درصد چشمانداز را هم نشان نميدهد.

يکي از مهمترين دلايل کندي سرعت نوسازي بافت فرسوده، عدم تعامل دولت و شهرداري تهران بوده است. بسياري از مالکان خانههايشان را تخريب کردند تا وام نوسازي بگيرند اما خبري از وام نشد که نشد. از طرف ديگر برخي شرکتهاي نوسازي به بافتهاي فرسوده هجوم آوردند که بهجاي نوسازي «فرسوده سازي» کردند و نارضايتي مردم را باعث شدند. خوشبختانه دولت يازدهم ارتباط خوبي با سازمان نوسازي شهرداري تهران برقرار کرده و طرفين به دنبال همگرايي هر چه بيشتر هستند. در بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها عبادالله فتح الهي، رئيس سازمان نوسازي شهرداري تهران مهمان غرفه پيام ساختمان بود و به سؤالات خبرنگار ما پاسخ داد.

پيام ساختمان: دولت چه اقدامي براي تأمين زيرساختهاي نوسازي بافت فرسوده انجام ميدهد؟

ما يک غايب بزرگ در عرصه نوسازي داشتيم و آن هم دولت بود. خوشبختانه اين رويکرد در دولت يازدهم عوضشده و سند ملي راهبردي نوسازي به تصويب رسيد.  نکته مهم ديگر تصويب وام 50 ميليوني بافت فرسوده بود که البته تا جايي که بنده اطلاع دارم، اين وام براي سال 94 خواهد بود. اميدواريم اين وام امسال به دست متقاضيان برسد چون با توجه به اينکه ساختوساز در حال رکود است، تزريق يک وام ارزانقيمت ميتواند جهشي را در نوسازي بافت ايجاد کند و از طرفي باعث رونق توليدات ساختماني ميشود.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 197 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار