هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/08/25 یک استاد دانشگاه و پژوهشگر شهرسازی عنوان کرد:

اجرای تنها 20 درصد از طرح‌های جامع در شهرها

یک استاد دانشگاه و پژوهشگر شهرسازی با اشاره به اینکه تنها 20 درصد از طرح‌های جامع که برای شهرها تدوین می‌شود، اجرا شده است، گفت: دغدغه بزرگ حوزه شهرسازی ارائه یک طرح تحقق‌پذیر برای شهرهاست.


اجرای تنها 20 درصد از طرح‌های جامع در شهرها

یک استاد دانشگاه و پژوهشگر شهرسازی با اشاره به اینکه تنها 20 درصد از طرح‌های جامع که برای شهرها تدوین می‌شود، اجرا شده است، گفت: دغدغه بزرگ حوزه شهرسازی ارائه یک طرح تحقق‌پذیر برای شهرهاست. علیرضا عندلیب افزود: خمیرمایه اصلی شهرسازی از سه نکته مهم نحوه تفکر، تصمیم‌گیری و نحوه عمل کردن ما، تشکیل می‌شود و عدم درک مشترک از این موارد است که دوگانگی نسبت به شهرها را در بین افراد ایجاد کرده است. وی با تأکید بر اینکه باید منابع را مدیریت کرده تا بهره‌وری افزایش یابد، تصریح کرد: مهارت مدیریت امروز به خاطر قدرت حل مشکلات در زمان وقوع بحران نیست بلکه به میزان آینده‌نگری و جلوگیری از بروز مشکل بازمی‌گردد. این استاد دانشگاه اظهار داشت: توسعه شهری اقدامی بزرگ بوده که به تنهایی از عهده دولت و شهرداری برنمی‌آید و با مشارکت مردم در انطباق با روند تحولات شهری رخ می‌دهد. عندلیب ادامه داد: باید تصمیم‌گیری‌ها و هدفگذاری‌ها برای شهر آینده به صورت مشارکتی و بر اساس منافع عمومی انجام شودو در این زمینه مهمترین مسئله شهرسازی بحث انجام صحیح ارزشگذاری در جامعه است. وی با بیان اینکه جامعه باید فعال بوده و ارزش‌ها را آگاهانه انتخاب کند، اظهار کرد: اگر توافق در جامعه بالا رود، کنترل نیز کاهش می‌یابد و هرچه کنترل افزایش یابد، توافق نیز کاهش یافته و استفاده از ابزار قدرت نیز بالا رفته و فاصله با مردم افزایش می‌یابد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر مشارکت در امور در چارچوب انجام شود، مشکلات کمتر خواهد شد، افزود: باید در هنگام ورود به جامعه، مردم را به درستی احساس کرد و شناختی درست نسبت به آنان پیدا کرده و در نتیجه عمل درست نیز جاری و ساری شود. این پژوهشگر شهرسازی با تأکید بر اینکه نمی‌توان توقع داشت شهر تنها در اختیار مسئولان قرار گیرد، تصریح کرد: توسعه شهری اقدامی بزرگ بوده که به تنهایی از عهده دولت و شهرداری برنمی‌آید و با مشارکت مردم در انطباق با روند تحولات شهری رخ می‌دهد. عندلیب با اشاره به اینکه دلیل موفق نبودن طرح‌های شهری مشارکت نکردن مردم است، ادامه داد: برای جلب مشارکت مردم باید بخشی از اختیارات را به مردم منتقل کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه