print
1393/08/25 به مناسبت روز جهانی شهرسازی؛

مهندسان شهرسازی که پروانه اشتغال ندارند

معاون امور عمرانی استاندار همدان با تأکید بر نیاز به مهندسان شهرساز به جهت حساسیت کار، گفت: در حال حاضر 100 مهندس شهرساز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که برخی از آنان دارای پروانه اشتغال نیستند و این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مهندسان شهرسازی که پروانه اشتغال ندارند

معاون امور عمرانی استاندار همدان با تأکید بر نیاز به مهندسان شهرساز به جهت حساسیت کار، گفت: در حال حاضر 100 مهندس شهرساز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که برخی از آنان دارای پروانه اشتغال نیستند و این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان مهندس محمودرضا عراقی در سمینار «اخلاق حرفه ای در شهرسازی» با اشاره به اینکه شهرسازی و برنامه‌‌ریزی شهری به دلیل رشد جمعیت در سال‌های اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده، افزود: در برخی از شهرها به دلیل متناسب نبودن رشد شهرسازی با رشد جمعیت در حوزه شهری با بحران مواجه شدیم. وی تاکید کرد: نخستین مسئله‌ای که باید در برنامه‌ریزی شهری در نظر گرفته شود تعیین یک چشم‌انداز و حرکت در این راستاست به طوری که به صورت مداوم به ارزیابی مسیر و اصلاح آن در راه رسیدن به هدف پرداخته شود. معاون امور عمرانی استاندار همدان همچنین با تاکید بر توجه به معماری اسلامی ـ ایرانی، گفت: ما ضمن اینکه باید هویت خود را حفظ کنیم باید سرمایه‌گذاران را نیز در نظر بگیریم، چراکه آنان در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ارزش افزوده برای آنان ایجاد کند. معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه در ایجاد جاذبه برای جوانان و پیوند آن با حفظ آثار تاریخی تضادی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید تکنولوژی روز را با مسائل فرهنگی و تاریخی گره زده و بهترین‌ها را به منصه ظهور برسانیم. عراقی با اشاره به اینکه نباید مسائل مربوط به محیط زیست را از یاد ببریم، گفت: در هر پروژه باید به حفظ محیط زیست و آب توجه کرد، چراکه هیچ چیز مهمتر از آب و هوای پاک نیست. وی با تأکید بر اینکه در هر شهر طرح جامع مصداق یک چشم‌انداز است، تصریح کرد: طرح تفصیلی به عنوان یک طرح پایین‌دست، با تفصیل و جزییات بیشتر برای رسیدن به یک شهر مناسب سکونت اشرف مخلوقات، تدوین شده است. عراقی همچنین با اشاره به تصمیمات چالش برانگیز کمیسیون ماده 5 در برخی از شهر‌ها گفت: در برخی از مناطق، فضای سبز با تغییر کاربری به دلیل سودآوری بیشتر، مورد دست‌اندازی قرار گرفته است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه