1393/08/25

جایگاه نشریات تخصصی خوب نبود

سازوکاری باید در کشور وجود داشته باشد تا نشریاتی که به حاشیه رانده‌شده‌اند در متن قرار بگیرند و تحلیلگران و اندیشمندان جایگاه بیشتری در این نوع نشریات داشته باشند.

جایگاه نشریات تخصصی خوب نبود

دکتر محمدرضا فلاح ، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، هنگام بازدید از نمایشگاه مطبوعات در غرفه پیام ساختمان حضور یافت . وی وضعیت برگزاری بیستمین نمایشگاه مطبوعات را خوب ارزیابی کرد و گفت:جایگاه غرفه‌های نشریات تخصصی چندان مناسب نبود و نسبت به غرفه‌های دیگر بسیار کوچک بوده و در حاشیه قرارگرفته بودند. فلاح ادامه داد:حاکمیت نمایشگاه با خبرگزاری‌های خاصی بود که مشخص بود به لحاظ تأمین مالی و حمایت مالی پشت‌صحنه قوی دارند،به‌گونه‌ای که کثرت نفرات ،تبلیغات و حجم مصاحبه‌ها در این نوع غرفه‌ها کاملاً مشهود بود . وی ابراز امیدواری کرد در سال‌های آینده فضای نمایشگاه به سمت تخصصی شدن برود و رسانه‌هایی که ماهیت هیاهو و غوغا دارند، مجال خودنمایی نداشته و نشریات اثرگذار در فضای اندیشه و فضای فرهنگی کشور جلوه بیشتری داشته باشند . این کارشناس اقتصادی با اشاره به جایگاه نمایشگاه مطبوعات و اهمیت آن در جامعه گفت:سازوکاری باید در کشور وجود داشته باشد تا نشریاتی که به حاشیه رانده‌شده‌اند در متن قرار بگیرند و تحلیلگران و اندیشمندان جایگاه بیشتری در این نوع نشریات داشته باشند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه