هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/08/22 رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان اردبیل:

رانت‌خواران مانع اجرای طرح ارجاع کار هستند!

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان اردبیل گفت: رانت خوارها مانع از طرح ارجاع کار در استان اردبیل شدند.


رانت‌خواران مانع اجرای طرح ارجاع کار هستند!

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان اردبیل گفت: رانت خوارها مانع از طرح ارجاع کار در استان اردبیل شدند. به گزارش پیام ساختمان، هوشیار ایمانی کله‌سر با بیان این که طرح ارجاع کار تنها شش ماه در آن استان اجرا شد گفت: خود من به مدت شش ماه این طرح را در استان اردبیل اجرا کردم و همه هم از نتیجه آن راضی بودند ولی رانت‌خوارها که منافعشان به خطر افتاده بود از این امر راضی نبودند. دکتر ایمانی با اشاره به این که اگر طرح ارجاع در همه استان های کشور اجرایی شود خیلی عالی است، از فشار شدید رانت‌خوارها به وی در زمان اجرایی کردن این طرح در استان اردبیل خبر داد. وی از این که در حال حاضر طرح ارجاع کار در استان اردبیل اجرا نمی شود ابراز تاسف کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه