• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

17:6 1393/7/26


رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور:

صداوسیما به ارتقای ایمنی ساختمانها کمک کند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: امیدواریم سازمان صدا و سیما در موضوعات مربوط به حفظ جان و سرمایه های مردم و ارتقای ایمنی ساختمان ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان کمک کند.

صداوسیما به ارتقای ایمنی ساختمانها کمک کند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: امیدواریم سازمان صدا و سیما در موضوعات مربوط به حفظ جان و سرمایه های مردم و ارتقای ایمنی ساختمان ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان کمک کند.

اکبر ترکان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اشاره به انتقادات مهندسان از عملکرد رسانه ملی در حوزه صنعت ساختمان گفت: گفته های همکاران و دوستان ما، در برنامه کاری ما قرار دارد و برنامه داریم تا در این موارد با صدا و سیما صحبت کنیم و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.

وی افزود: نکته این است که ما در سازمان نظام مهندسی در رابطه با ایمنی در برابر زلزله، کیفیت ساخت و سازها و حفظ سرمایه های مردم حرف های فنی می زنیم .

ترکان تصریح کرد: باید با آنها بنشینیم و صحبت کنیم و بگوییم نمی شود که یکی به یک زبان و دیگری به زبان دیگری حرف بزند! زبان ما هم زبان حرفه ای است.

اکبر ترکان ابراز امیدواری کرد سازمان صدا و سیما در موضوعات مربوط به حفظ جان و سرمایه های مردم و ارتقای ایمنی ساختمان ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان کمک کند و هم زبان شود.


انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار