هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/07/03

تعاونی ها دوباره پا می گیرند؟

گرچه سال به نیمه رسیده است اما خبرها از وجود طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی زیادی در نقاط مختلف کشور حکایت می‌کند که دولت برای تکمیل آنها از بخش خصوصی و تعاونی ها کمک طلبیده است.


تعاونی ها دوباره پا می گیرند؟

گرچه سال به نیمه رسیده است اما خبرها از وجود طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی زیادی در نقاط مختلف کشور حکایت می‌کند که دولت برای تکمیل آنها از بخش خصوصی و تعاونی ها کمک طلبیده است. چندی پیش معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استان تهران از واگذاری پروژه‌هایی که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند به بخش خصوصی و تعاونی‌ها خبر داد. به گفته نعمت‌الله ترکی، دولت مصوب کرده که تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف ازجمله راه ‌و شهرسازی‌، گردشگری و ... را که تاکنون کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کند و بناست این پروژه‌ها به دو صورت اجاره‌ای و واگذاری قطعی به سرمایه‌گذاران واگذار ‌شود. درباره این تصمیم آنچه موردانتقاد قرار گرفته پیشرفت آرام طرح‌های عمرانی است، به این معنا که ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی موجب تحرک در این بخش شود. از طرفی وزارت راه و شهرسازی نیز به دلیل کمبود منابع مالی واگذاری مجدد پروژه‌های مسکن مهر را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها در دست بررسی دارد، اما اینکه تا چه حد بر روی نهادهایی چون تعاونی‌ها برای اتمام درست طرح‌های نیمه‌تمام می‌توان حساب کرد، مورد سؤال است. تمام دغدغه‌ها در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی، استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در جهت کاهش زمان نیست و برای مشارکت آنها علاوه بر زمان، کیفیت اجرا نیز فاکتور بسیار مهمی است که با توجه به شکست تلخ فعالیت برخی تعاونی‌ها درگذشته، به نظر می‌رسد واگذاری مجدد پروژه‌ها به این بخش یک خطای استراتژیک است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه