16:54 1393/6/22


بازار مصالح ساختمانی در آرامش

بررسي‌ها از روند قيمت مصالح پرمصرف ساختماني حاکي است گراني‌هاي سال‌هاي گذشته در اين بازار به پايان رسيده و در حال حاضر قيمت‌ها مرتب در حال کاهش است. آهن و قطعات فلزي به‌عنوان پرمصرف‌ترين مصالح ساختماني طي هفته گذشته با کاهش قيمت همراه بود. اين در حالي است که آمار معاملات آهن و فولاد در بازار غيررسمي حکايت از آن دارد که در مردادماه، قيمت فروش اين مصنوعات فلزي رشد چشمگيري در مقايسه با فروردين داشت.

بازار مصالح ساختمانی در آرامش


بررسيها از روند قيمت مصالح پرمصرف ساختماني حاکي است گرانيهاي سالهاي گذشته در اين بازار به پايان رسيده و در حال حاضر قيمتها مرتب در حال کاهش است. آهن و قطعات فلزي بهعنوان پرمصرفترين مصالح ساختماني طي هفته گذشته با کاهش قيمت همراه بود. اين در حالي است که آمار معاملات آهن و فولاد در بازار غيررسمي حکايت از آن دارد که در مردادماه، قيمت فروش اين مصنوعات فلزي رشد چشمگيري در مقايسه با فروردين داشت.

کارشناسان بازار مسکن دو تحليل متفاوت از دليل ارزاني مصالح ساختماني ارائه ميکنند؛تحليل اول ارتباط مستقيم با ساختوساز دارد. آنان معتقدند اکنون به دليل اينکه اشتياق براي ساختمانسازي در مقايسه با ابتداي سال و حتي سال گذشته کم شده، اين مسئله باعث شده فروشندگان مصالح ساختماني قيمتها را پايين بياورند.اما تحليل دوم مربوط به بازار جهاني فلزات است. گفته ميشود کاهش مصرف آهن و فولاد در چين و همچنين کاهش قيمت نفت باعث کاهش تقاضا و کاهش هزينههاي توليد فولاد شده که درنتيجه قيمت جهاني اين محصول نيز پايين آمده است.

البته گفته ميشود علت تثبيت و حتي کاهش قيمت برخي اقلام اساسي در بخش مصالح ساختماني کم شدن ميزان توليد مسکن در کشور است.

اسماعيل کاظمي رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني، با بيان اينکه در حال حاضر بازار مصالح ساختماني در آرامش است پيام ساختمان گفت: مصالح ساختماني در پايان ارديبهشتماه امسال افزايش قيمت متعادل و بهطور ميانگين14 تا 15 درصد را تجربه کرد و در چند ماه گذشته به دليل توليد انبوه و ارائه تخفيف از سوي فروشندگان شاهد افزايش قيمتي در اين بخش نبوديم. وي همچنين با اشاره به راکد بودن ساختوساز گفت: بااينوجود هنوز هم ساختوساز وجود دارد و تأثيري بر صنف مصالح ساختماني نداشته است.

شن و ماسه

از ابتداي سال 93 قيمت شن و ماسه تغيير اندکي داشته است. به گفته بسياري از توليدکنندگان شن و ماسه،توليد اين محصول در کشور نسبت به سال 92 با کاهش همراه بوده است زيرا روند بازار تقاضا براي ماسه و شن در حداقل ميزان خود قرار دارد. در حال حاضر قيمت هر تن ماسه شسته شکسته که بيشتر براي ديوارچيني استفاده ميشود 14 هزار تومان است که نسبت به ابتداي سال 93 تغييري نداشته است . قيمت هر تن شن نخودي و بادامي با اندکي تغيير از 14هزار و 500 تومان به 14 هزار تومان کاهش يافته است . ماسه مخلوط نيز از 18هزار تومان در هر تن به 17 هزار تومان رسيده و به گفته توليدکنندگان روند رو به کاهش قيمت آن همچنان ادامه دارد .

شن و ماسه  / تومان /تن

نام

قیمت

ماسه ملاتی /کفی

14000

ماسه شسته شکسته

14000

ماسه دوبار شور طبیعی

17000

قلوه‌سنگ

15000

شن نخودی و بادامی

14000

خاک آسیایی (رس)

17500

ماسه‌مخلوط ویژه

17000

آجر سفال

بهطورقطع آجرهاي سفالي بهمراتب از کيفيت بهتري نسبت به آجرهاي سنتي برخوردار هستند، ضمن اينکه وزن سفال حدود يکسوم آجر سنتي بوده و با توجه به ابعاد آجر سفالي بهطورقطع سرعت اجراي آن بالاتر از آجر سنتي است و اگر پيمانکاران يا مالکان به دنبال سرعت بيشتر کار هستند، آجر سفالي گزينه خوبي است. ابعاد آجرهاي سفالي 20× 25 سانتيمتر است که نسبت به آجرهاي معمولي داراي ابعاد بزرگي هستند . در حال حاضر هر عدد آجر سفال 7×20×25به قيمت 325 تومان و هر عدد آجر ده سوراخ قرمز5.5×10× 22 در بازار 184 تومان عرضه ميشود .

آجر سفال

تیغه سفال

تهران(کیاسا)

تهران (ساز مایه)

تهران (سرمیل)

حمل‌ونقل

حمل‌ونقل

حمل‌ونقل

7×20×25

325

345

320

10×20×25

355

355

335

15×20×25

490

495

490

10×20×25فوم

445

440

430

15×20×25فوم

550

560

555

10×20×25فوم

390

395

-

فندوله پالت

180

-

-

بلوک سقفی 25×25× 40 دامغان

1390

بلوک سفالی 15×25× 50 دامغان

980

بلوک نیمه 12.5×20× 25 دامغان

299

ده سوراخ زرد5.5×10× 22

128

ده سوراخ قرمز5.5×10× 22

184

بلوک سيماني

بلوکهاي سيماني به دليل داشتن وزن سنگين همچنان در مناطق روستايي و شهرهاي توسعهنيافته بيشتر مورداستفاده قرار ميگيرد. در حال حاضر بلوک سيماني درجه يک از 800تومان تا هزار و 150تومان عرضه ميشود اما بلوکهاي سيماني درجه دو که بيشتر براي ديوارچيني محوطهها و زمينهاي کشاورزي استفاده ميشود ،هر عدد از 700تا هزار تومان قيمت دارد.بلوکهاي سنگين نيز که بدترين کيفيت را در بازار دارد و بيشتر آنها فاقد استاندارد هستند هر عدد آن در بازار 500تومان عرضه ميشود.

بلوک سیمانی  /کیلوگرم /تومان-در پروژه

محصول

محصول

قیمت

 

درجه 1

40×20×10

800

40×20×15

950

50×20×15

1150

 

درجه 2

40×20×10

700

40×20×15

900

50×20×15

1050

بلوک سنگین

40×20×20

750

بلوک سبک

بلوکهاي سبک با داشتن وزن بسيار پايين توانسته جايگاه خوبي در بازار مصالح ساختماني داشته باشد هماکنون هر عدد بلوک با وزن 3.8 دهم کيلو 850 تومان عرضه ميشود که در مقايسه با بلوکهاي سيماني قيمت کمتر و کيفيت بيشتري دارند. با استفاده از بلوکهاي پوکهاي ، به دليل وزن کم و سهولت کار، هزينه و زمان اجرا کاهش مييابد و حملونقل آسان ميگردد.

بلوک سبک دیواری /کیلوگرم /تومان 

 

محصول

وزن

قیمت در پروژه

7×20×40

3.8

850

10×20×40

4.5

890

15×20×40

6.5

1100

20×20×40

7.5

1300

10×20×42

4.7

860

15×20×50

6.8

1250

گچ

هماكنون قيمت هر تن گچ در بازار داخلي بين 55 تا 85 هزار تومان در نوسان است كه نوع 55 هزارتوماني آن -كه به دليل كيفيت پايينتر به گچ زير معروف است- براي زيركار استفادهشده و نوع85 هزارتوماني -كه به گچ نرم معروف و از كيفيت بالاتري نيز برخوردار است- در صنايعي همچون مجسمهسازي و ساخت ديوارهاي پيشساخته كاربرد دارد.البته در اين گروه نمونههاي ديگري از گچ نيز قرار دارند كه ميتوان به گچهاي رنگي، گچهاي ضد آب و گچهاي ميكرونيزه نيز اشاره كرد.از ابتداي سال جديد فعالان اين حوزه با آگاهي از روند افزايش قيمتي كه درنتيجه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و گران شدن نرخ حاملهاي سوخت ايجاد ميشود، پيشبيني افزايش20درصدي قيمتها را براي توليدات در نظر گرفتند كه اين ميزان از ابتداي سال جاري اجرايي شده است و با اين ميزان افزايش، دليلي براي افزايش مجدد و گران شدن بيشتر قيمتها از ماههاي باقيمانده سال 93 وجود ندارد.

انواع گچ/ تومان /کیلو

نام

قیمت

سمنان خجسته(گچ وخاک/پاکتی)

2500

سمنان خجسته (سفیدکاری/ پاکتی )

2700

گچ گیپتون خجسته (35 کیلویی)

6000

سمنان حریر (تحویل30کیلیویی)

3090

جبل(40کیلویی)درب کارخانه

3090

جبل(33کیلویی)درب کارخانه

2730

گچ زیوان (تحویل /پاکتی)

3000

گچ سوپر متین(30کیلویی)

2250

گچ درسا ممتاز (سفیدکاری)

3000

دیوار گچی ساده پاکتی

6900

دیوار گچی عایق دار پاکتی

12900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديوار و عايق سبز

سبک بودن تا ده درصد وزن ديوارهاي سنتي مرسوم ، ضريب عايق حرارتي بسيار بالا که بهعنوان سوپر عايق از آن ميتوان نام برد،ضريب عايق صوتي قابلتوجه که ميتواند محيط آرامي براي فضاي داخلي آن به وجود آورد ،اجراي سريع و مهندسي توسط تيمهاي آموزشديده ، امکان اجراي کليه پوششهاي صنعتي و مدرن بدون هيچگونه محدوديت و ايمني بسيار بالا در زلزله را ميتوان از مزاياي ديوار و عايق سبز دانست.

اختلاف قيمت ديوار سبز در مقايسه با محصولات بهصورت معمول اگر بخواهيم اين محصول را با ديوار سنتي قياس کنيم زياد منطقي به نظر نميرسد ولي سياست شرکتها در حال حاضر عرضه اين محصول با قيمتهاي صد در صد قابلرقابت با مصالح سنتي است.در حال حاضر يک ديوار با ضخامت 5 سانتيمتري 33هزار تومان عرضه ميشود.

شرح/ سانتی متر / سازه گالوانیزه

نوع /تومان

XPS

EPS+XPS

EPS

دیوار سبز ساختمانی به ضخامت 5

33000

-

-

دیوار سبز ساختمانی به ضخامت 7

43000

33000

28000

دیوار سبز ساختمانی به ضخامت 10

59000

43000

34000

شرح/ سانتی متر / XPS

نوع /تومان

آرام سوز

نسوز

عایق سبز به ضخامت 10

40000

45000

عایق سبز به ضخامت 7

28000

31000

عایق سبز به ضخامت 5

20000

22000

عایق سبز به ضخامت 4

16000

18000

عایق سبز به ضخامت 3

12000

14000

عایق سبز به ضخامت 2

8000

9000

عایق سبز به ضخامت 1

4700

-

 

چسب ساختماني

ايران را ميتوان يکي از برترين توليدکنندگان چسب دانست و انواع چسبهاي ساختماني را ميتوان با برند ايراني و قيمت بسيار خوب در بازار يافت. در حال حاضر چسب سنگ،گرانيت ،مرمر 25 کيلويي با قيمت 21 هزار تومان چسب کاشي و سراميک (25کيلويي) نيز 17 هزار تومان در بازار عرضه ميشود. قيمت هر کيلو ملات بندکشي سفيد و رنگي که نوعي چسب ساختماني محسوب ميشود 20هزار تومان ميباشد .

پلي دراپه

پلي دراپه همچنان بدون تغيير قيمت از ابتداي سال عرضه ميشود. اين کالا که بهنوعي محصول لوکس محسوب ميشود در طي سالهاي اخير توانسته جايگاه خوبي در بين محصولات ساختماني باز کند. هماکنون پلي دراپه5/1مترمربعي يک رو 43هزار تومان و دو روي آن55هزار تومان عرضه ميشود.[

 

قیمت پلی دراپه /  تومان

 

پلی دراپه

مصرف‌کننده

یکرو

دو رو

پلی دراپه (حداقل 5/1مترمربع)

43000

55000

پلی تکست(حداقل 5/1مترمربع)

41000

53000

پلی شیدکامل با قاب

55000

پلی‌اشید فقط پارچه

29000

پلی پانل

39000

ریل پلی پانل(مترمربع)

43000

پلی تکس(پلی دراپه پارچه‌ای)

42000

48000

پلی فابریک (پارچه دیواری)

27000

29000

تحليل شهريوري بازار فلزات

در نيمه اول شهريور بازار مقاطع بسيار ضعيف بود ازاينرو اکثر توليدکنندگان مقاطع حجم توليد خود را کاهش دادند. از سوي ديگر نقدينگي لازم براي خريد بيلت وجود ندارد که آن هم ناشي از نبود تقاضاست.

از طرف ديگر واردات شمش فعالشده و نرخ ارز هرروز کاهش مييابد اين دو مطلب قيمت شمش را پايين ميآورد ولي با توجه به مصوبه اخير که واردات شمش بايد با ارز متقاضي صورت پذيرد احتمال کاهش زياد در قيمت شمش نميرود. قيمت شمش در سي آي اس در هفتههاي قبل تا 10 دلار افزايشيافته و روند صعودي آن ادامه خواهد يافت چون فصل سرما در پيش است و کارخانههاي سي آي اس شروع به خريد قراضه کردهاند . با فرض ثبات قيمت شمش در پايه 510 دلار تحويل بنادر شمالي، قيمت تمامشده هر کيلوي اين کالا بيشتر از 1780 تومان پس از ترخيص خواهد بود، بااينحال ضعف تقاضاي مقاطع باعث شد که بازار هيچ واکنشي نسبت به افزايش قيمت شمش و همينطور حذف ارز مرجع از واردات شمش نشان ندهد. يک مطلب اين است که سهم توليد داخلي آنچنان زياد شده که محصول وارداتي ديگر خصوصيت شاخص بودن خود را ازدستداده است.

بازار مقاطع روند نزولي داشت. هفته گذشته بازار به همريخت و شايعه مربوط به توقف واردات با ارز مرجع باعث سردرگمي فعالان اقتصادي شد. اين سردرگمي ادامه يافت که مشخص شد تنها ورق گرم از ارز مرجع برخوردار خواهد شد بااينحال بازار واکنش جدي به اين تصميمات نشان نداد.

چند عامل باعث سکوت بازار بود:اول : نبود تقاضا ، به همين دليل فعالان اقتصادي باور دارند هر تصميمي که قيمت تمامشده را تغيير دهد در حال حاضر انعکاسي در بازار نخواهد داشت چون موجودي کافي در بازار هست ولي تقاضا نيست بنابراين بازار در قبال افزايش قيمت تمامشده، تغييري نخواهد يافت.

دوم: نوسان قيمت ارز ، که هرروز شاهد آن بوديم و به نظر ميرسد اين روند ادامه داشته باشد درنتيجه خريداران فعلاً با احتياط عمل ميکنند و عجلهاي براي انجام معامله ندارند.

سوم : حالت صبر و انتظار حاکم بر بازار ، علت اين حالت صحبتهايي است که از برنامههاي دولت گفته ميشود ولي تا اجرائي شدن آن حداقل 2 ماه زمان لازم است.

 

تیر آهن/تومان/ 12 متری

قیمت

وزن

نوع و سایز

287,000

155

هر شاخه تیرآهن 14

349,000

195

هر شاخه تیرآهن 16

416,000

225

هر شاخه تیرآهن 18

613,000

276

هر شاخه تیرآهن 20

730,000

315

هر شاخه تیرآهن 22

810,000

369

هر شاخه تیرآهن 24

960,000

434

هر شاخه تیرآهن 27

1,270,000

500

هر شاخه تیرآهن 30

 

میلگرد/ تومان

قیمت

شاخه

وزن

نوع و سایز

2,015

کلاف

4.5

هر کیلو میلگرد 6.5

1,885

شاخه

6

هر کیلو میلگرد 8

1,880

12 متری

7.5

هر کیلو میلگرد 10

1,870

12 متری

11

هر کیلو میلگرد 12

1,860

12 متری

15

هر کیلو میلگرد 14

1,845

12 متری

19

هر کیلو میلگرد 16

1,870

12 متری

25

هر کیلو میلگرد 18

1,865

12 متری

30

هر کیلو میلگرد 20

1,865

12 متری

36

هر کیلو میلگرد 22

1,870

12 متری

47

هر کیلو میلگرد 25

1,870

12 متری

56

هر کیلو میلگرد 28

1,895

12 متری

75

هر کیلو میلگرد 32

ورق سیاه /تومان

ضخامت

حالت

سایز

کارخانه

قیمت

2

رول

1

روس-انزلی

20500

2

رول

1.25

روس-انزلی

20500

2

شیت

1

روس

21000

2

شیت

1.25

روس

21000

2.5

رول

1

مبارکه

20400

2.5

رول

1.25

مبارکه

20400

3

رول

1.25

مبارکه

19650

3

رول

1.5

مبارکه

19550

3

شیت

1.5×6

مبارکه

20050

4

رول

1.5

مبارکه

19700

4

رول

1.5×6

مبارکه

20850

5

شیت

1.5×6

مبارکه

20950

6

شیت

1.5×6

مبارکه

20950

6

رول

1.5

سبا

19630

8

شیت

1.5×6

مبارکه

19950

8

شیت

1.5×6

سبا

19550

10

شیت

1.5×6

مبارکه

19900

10

شیت

1.5×6

سبا

19500

12

شیت

1.5×6

مبارکه

21050

12

شیت

1.5×6

سبا

20500

15

شیت

1.5×6

مبارکه

20350

20

شیت

2×6

اکسین اهواز

18600

25

شیت

2×6

اکسین اهواز

18600

30

شیت

2×6

اکسین اهواز

18600

 

 

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار