1393/03/21

نقش معماری در پیشگیری از وقوع جرم

جرم‌شناسان امروزي اعتقاددارند؛ عکس‌العمل در مقابل اختلاف طبقاتي يكي از انگیزه‌های مهم جنايتكاران، به ويژه سارقان است. اين انگيزه با بناهاي درونگراي معماري ايراني به حداقل می‌رسد. سادگي در نماي بيروني و پرهيز از تزئينات و فخرفروشی‌های وسوسه انگيز، به وضوح در خانه‌های ايراني قابل پيگيري است.

نقش معماری در پیشگیری از وقوع جرم

دکتر سعید فلاح فر، معمار ، پژوهشگر و استاد دانشگاه می‌گوید:موضوع نقش معماران در کاهش جرم از سه منظر متفاوت قابل بررسي است. در بخش اول بايد به آنچه در آن معماري به طور مستقيم، تحت عنوان دفاع غيرعامل، در جلوگيري از جرم و جنايت موثر است، پرداخت. وی ادامه داد:معماري هم در مقياس تك بنا و هم در مقياس شهري، ساز و كارهايي براي ايجاد امنيت پیش‌بینی می‌کند. مهار مهاجمين و سارقين، نوعی مقابله با جرم و جنايت است. كالبد معماري، كاربر را، علاوه بر خطرات طبيعي و اقليمي، در برابر خطرات انساني و جنايي هم محافظت می‌کند. از طراحي قلعه‌ها و ساخت ديوارها تا جزئياتي مثل در و پنجره‌ها و حتي ترفندهايي مثل دالان‌ها و پله‌ها، پلان بسته و ... همه و همه در اين راستا واقع می‌شوند. در معماري ايراني، خانه سمبل امنيت خانواده است و قلعه ها و باروها نشان امنيت شهر. عناصر شهري ديگري هم مثل کوچه‌های باريك و پيچ در پيچ، ساباط ها و... هم كاركردهاي حفاظتي مخصوص به خود را دارند. دکتر فلاح فر، در خصوص بخش دوم نیز گفت:بخش دوم مربوط به كاهش انگیزه‌های جرم است. حفظ حريم خانواده در مقابل وسوسه‌های جنايي، در معماري ايراني، ضامن جان و مال و ناموس ايرانيان بوده است. تأمین فضاهاي لازم براي اعضاي خانواده، سلسله‌مراتب دسترسي به كانون خانواده و ... نمی‌تواند در كاهش طمع دست درازان بي تأثیر باشد. مثال‌های ديگري هم هست كه از نگاه روانشناسي و جامعه‌شناسی قابل تطبيق با گونه‌های معماري است. از جمله جرم‌شناسان امروزي اعتقاددارند؛ عکس‌العمل در مقابل اختلاف طبقاتي يكي از انگیزه‌های مهم جنايتكاران، به ويژه سارقان است. اين انگيزه با بناهاي درونگراي معماري ايراني به حداقل می‌رسد. سادگي در نماي بيروني و پرهيز از تزئينات و فخرفروشی‌های وسوسه انگيز، به وضوح در خانه‌های ايراني قابل پيگيري است. وی در پایان گفت:سومين بخش، كه از اهميت مضاعفي برخوردار است؛ موضوع مديريت و ارتقای فرهنگي به واسطه توانايي و نفوذ فراگير معماري است. معماري با روابط كالبدي و جاذبه‌های بصري، ايجاد تعادل رواني در جامعه، افزايش احساس هويت ملي و تعلق خاطر اجتماعي، توسعه زیبایی‌شناسی و در نتيجه ارتقای مكارم اخلاقي و... پیوستگی‌های جمعي را تقويت و توان رفتاري جامعه و افراد جامعه را نهادينه می‌کند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه