هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

رحماني از روحاني چه مي خواهد؟

در صنعت توليد كاشي و سراميك با صادرات خوبي مواجه هستيم اما در همين نمايشگاه برخي شرکت‌ها معترض بودند كه چرا گمرك ايران پنج‌شنبه و جمعه‌ها تعطيل است که اين امر با اقتصاد مقاومتي سازگار نيست و با حمايت از صادرات و نيز اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد.


 رحماني از روحاني چه مي خواهد؟

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص نظر مجلس براي حمايت از بخش توليد كشور اظهار داشت: به طور كلي معتقديم كه تولیدکنندگان كشور با وجود تمام مشكلات و اعمال تحریم‌هایی كه وجود دارد در جبهه اقتصادي موفق شوند و در واقع ايثار کرده‌اند. وي ادامه داد: در شرايطي كه دشمنان براي ما محدوديت ايجاد کرده‌اند ما ديگر نبايد با دست خودمان بر مشكلات و محدودیت‌های صنعت كشور بيفزاييم. نحوه همكاري با دولت آينده وي كه قبلاً گفته بود، بودجه سال جاري از توليد حمايت نمی‌کند در خصوص نحوه همكاري با دولت آينده اظهار داشت: دولت آينده براي آنكه بتواند موفق باشد ، نه به عنوان يك انتخاب بلكه به عنوان يك ضرورت بايد حمايت از توليد را در اولويت قرار دهد. به بيان ديگر حماسه سياسي بايد زمینه‌ساز حماسه اقتصادي باشد، زیرا اگر بخواهيم به وعده‌هایی كه به مردم داده‌ایم عمل كنيم و اگر بخواهيم تورم كاهش يابد، معيشت و رفاه مردم و رفع بيكاري همه در گرو حمايت از توليد است. از اين رو خواست مجلس از دكتر روحاني به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم ، اين است كه دولت آينده حمايت از توليد را نه به عنوان نوعي انتخاب بلكه يك ضرورت بداند. وي ادامه داد: البته از اولویت‌های برنامه‌های دكتر روحاني هم همين اجراي قانون بهبود فضاي کسب‌وکار است كه معتقديم بهبود فضاي کسب‌وکار پیش‌نیاز حمايت از بخش توليد است. مزیت‌ها را در نظر بگيريد دکتر رضا رحماني با ابراز اميدواري از سالي خوب براي بخش توليد كشور در صورت همكاري و جديت دولت و مجلس، تاكيد كرد: ما بايد تصميماتي به‌روز و صحيح در حمايت از بخش توليد اتخاذ كنيم نه آنكه مزیت‌هایی مانند انرژي ارزان را هم كه داشته‌ایم از دست بدهيم. وي توضيح داد: البته ما با انرژي ارزان موافق نيستيم بلكه بايد حمايت از توليد در عين بهره وري در زمان برنامه‌ریزی‌شده اي تنظيم شود . سازگار شويد در صنعت توليد كاشي و سراميك با صادرات خوبي مواجه هستيم اما در همين نمايشگاه برخي شرکت‌ها معترض بودند كه چرا گمرك ايران پنج‌شنبه و جمعه‌ها تعطيل است که اين امر با اقتصاد مقاومتي سازگار نيست و با حمايت از صادرات و نيز اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد. رئيس كميسيون صنايع و معادن با اشاره به اينكه در كنار اصلاح قيمت انرژي و هدفمند كردن یارانه‌ها بايد راهکارهایی براي جايگزيني مزیت‌های اقتصادي براي صنايع داشته باشيم، تاكيد كرد: تأمین تسهيلات و نقدينگي واحدهاي توليدي و ساير نیازهای آنها وظيفه ذاتي ما در دولت و مجلس است. وي در پايان خاطرنشان كرد: ما بايد بتوانيم در برابر حوادث روزانه تصميماتي به‌روز اتخاذ كنيم. براي مثال دولت تركيه در حال حاضر شرکت‌هایی كه در سوريه بودند و بعد از بحران آن كشور منافعشان آسیب‌دیده را مورد حمايت قرار داده است و همين اقدام را پيش از جنگ در ليبي هم انجام داده بود و ما نيز بايد از صنايع صادرات محور به شكل جدي حمايت كنيم. كشوري كه از نظر ذخاير معدني و نيروي انساني داراي مزيت است در اقتصاد و توليد بايد بتواند حرف اول را بزند نه آنكه در همان بخش‌هایی هم كه داراي مزيت بود با مشكل مواجه شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه