13:15 1393/6/13


قیمت نبشی در 12 شهریور 93

در حال حاضر قیمت نبشی در کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواع نبشی در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است

قیمت نبشی در 12 شهریور 93

در حال حاضر قیمت نبشی در کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواع نبشی   در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است

 

نبشی ۳ فابریک

محصول

کارخانه

ضخامت

طول / متر

وزن / كيلوگرم

قيمت به تومان

نبشی ۳

ایرانی

۳

۶

۹

۲,۱۸۰

نبشی ۴ فابریک

محصول

کارخانه

ضخامت

طول / متر

وزن / كيلوگرم

قيمت به تومان

نبشی ۴

ایرانی

۴

۶

۱۵

۱,۹۹۰

نبشی ۵ فابریک

محصول

کارخانه

ضخامت

طول / متر

وزن / كيلوگرم

قيمت به تومان

نبشی ۵

ایرانی

۵

۶

۲۲

۱,۹۹۰

نبشی ۶ فابریک

محصول

کارخانه

ضخامت

طول / متر

وزن / كيلوگرم

قيمت به تومان

نبشی ۶

ایرانی

۶

۶

۳۲

۱,۹۷۰

نبشی ۸ فابریک

محصول

کارخانه

ضخامت

طول / متر

وزن / كيلوگرم

قيمت به تومان

نبشی ۸

ایرانی

۸

۶

۵۸

۱,۹۶۰

نبشی ۱۰ فابریک

محصول

کارخانه

ضخامت

طول / متر

وزن / كيلوگرم

قيمت به تومان

نبشی ۱۰

ایرانی

۱۰

۶

۹۰

۱,۹۵۰

نبشی ۱۲ فابریک

محصول

کارخانه

ضخامت

طول / متر

وزن / كيلوگرم

قيمت به تومان

نبشی ۱۲

ایرانی

۱۲

۶

۱۳۰

۱,۹۵۰

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار