هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > کالا و مصالح 1393/06/13

قیمت ورق سیاه در 12 شهریور 93

ورق های سیاه نیز هما نند دیگر گروه های فلزات ساختمانی از ابتدای سال 93 افزایش چندانی نداشته است . جداول زیر قیمت انواع ورق سیاه در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است


قیمت ورق سیاه در  12 شهریور 93

ورق های سیاه نیز هما نند دیگر گروه های فلزات ساختمانی از ابتدای سال 93 افزایش چندانی نداشته است . جداول زیر قیمت انواع ورق سیاه در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است ورق ۲ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۳۲ ۱×۲ روس ورق ۲ میل روس ۲,۱۲۰ ورق ۳ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۲۲۰ ۶×۱/۵ فولاد مبارکه ورق ۳ میل فولاد مبارکه ۲,۰۱۵ ورق ۴ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۲۹۰ ۶×۱/۵ فولاد مبارکه ورق ۴ میل فولاد مبارکه ۲,۰۷۰ ورق ۵ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۳۶۰ ۶×۱/۵ فولاد مبارکه ورق ۵ میل فولاد مبارکه ۲,۰۹۰ ورق ۶ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۴۳۵ ۶×۱/۵ فولاد مبارکه ورق ۶ میل فولاد مبارکه ۲,۰۲۵ ورق ۸ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۵۸۰ ۶×۱/۵ فولاد مبارکه ورق ۸ میل فولاد مبارکه ۲,۰۱۵ ورق ۱۰ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۷۲۰ ۶×۱/۵ فولاد مبارکه ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه ۱,۹۸۰ ورق ۱۲ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۸۶۵ ۶×۱/۵ فولاد مبارکه ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه ۲,۱۰۰ ورق ۱۵ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۱۰۸۰ ۶×۱/۵ فولاد مبارکه ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه ۲,۰۲۵ ورق ۲۰ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۱۹۱۵ ۶×۲ اکسین ورق ۲۰ میل اکسین ۱,۹۳۰ ۱۴۴۵ ۶×۱/۵ کاویان ورق ۲۰ میل کاویان ۱,۹۲۰ ورق ۲۵ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۲۳۹۰ ۶×۲ اکسین ورق ۲۵ میل اکسین ۱,۹۳۰ ۱۸۰۵ ۶×۱/۵ کاویان ورق ۲۵ میل کاویان ۱,۹۳۰ ورق ۳۰ میل سیاه وزن / كيلوگرم ابعاد کارخانه محصول قيمت به تومان ۲۸۷۰ ۶×۲ اکسین ورق ۳۰ میل اکسین ۱,۹۳۰

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه