هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > کالا و مصالح 1393/06/13

قیمت انواع میلگرد در 12 شهریور 93

در حال حاضر قیمت میلگرد در کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواع میلگرد در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است


قیمت انواع میلگرد در 12 شهریور 93

در حال حاضر قیمت میلگرد در کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواع میلگرد در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است میلگرد ۸ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۶ ۱,۸۸۷ شاخه قزوین/ آریا ذوب میلگرد ۸ - A۲ میلگرد ۱۰ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۷.۵ ۱,۸۳۲ شاخه قزوین / البرز / ابهر / ثناء میلگرد ۱۰ - A۲ میلگرد ۱۲ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۱۱ ۱,۸۳۲ شاخه قزوین / تاکستان / سمنان / ثناء میلگرد ۱۲ - A۲ ۱۱ ۱,۸۳۵ شاخه ایرانی میلگرد ۱۲ - A۳ میلگرد ۱۴ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۱۵ ۱,۸۵۳ شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۱۴ - A۳ ۱۵ ۱,۸۲۵ شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۱۴ - A۳ میلگرد ۱۶ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۱۹ ۱,۸۵۰ شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۱۶ - A۳ ۱۹ ۱,۸۱۰ شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۱۶ - A۳ میلگرد ۱۸ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۲۴ ۱,۸۵۰ شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۱۸ - A۳ ۲۴ ۱,۸۱۰ شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۱۸ - A۳ میلگرد ۲۰ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۳۰ ۱,۸۵۰ شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۲۰ - A۳ ۳۰ ۱,۸۰۵ شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۲۰ - A۳ میلگرد ۲۲ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۳۶ ۱,۸۵۰ شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۲۲ - A۳ ۳۶ ۱,۸۱۰ شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۲۲ - A۳ میلگرد ۲۵ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۴۷ ۱,۸۵۳ شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۲۵ - A۳ ۴۷ ۱,۸۲۵ شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۲۵ - A۳ میلگرد ۲۸ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۵۶ ۱,۸۵۳ شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز میلگرد ۲۸ - A۳ ۵۶ ۱,۸۲۵ شاخه امیرکبیر / زاگرس میلگرد ۲۸ - A۳ میلگرد ۳۲ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۷۵ ۱,۸۵۳ شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز میلگرد ۳۲ - A۳ ۷۵ ۱,۸۲۵ شاخه امیرکبیر / زاگرس میلگرد ۳۲ - A۳ میلگرد ۶.۵ وزن / كيلوگرم قيمت به تومان نوع کارخانه محصول ۴.۵ ۲,۰۰۰ کلاف روس / نطنز / ملایر / چین میلگرد ۶.۵ ساده

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه