هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/06/11

انتخابات شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی برگزار شد

در انتخابات شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علی بنیادی‌نژاد به عنوان رئیس و عبدالقهار ناصحی به عنوان نایب رئیس آن شورا تعیین شدند.


انتخابات شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی برگزار شد

در انتخابات شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علی بنیادی‌نژاد به عنوان رئیس و عبدالقهار ناصحی به عنوان نایب رئیس آن شورا تعیین شدند. به گزارش پیام ساختمان، جلسه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان در روز دهم شهریور ماه سال جاری با حضور کلیه اعضاء تشکیل شد که در آن رئیس و نائب رئیس جدید آن شورا به اتفاق آراء برای مدت یک سال انتخاب شدند. گفتنی است مهندس بنیادی‌نژاد بیش از 16 سال سابقه حرفه ای در سازمان نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و در حال حاضر مشاور مهندس ترکان در امور پیشگیری و کاهش تخلفات حرفه ای است. مهندس ناصحی نیز دارای سابقه حرفه ای در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شورای انتظامی از سال 1374 تا کنون است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه