• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:15 1393/6/4


گزارش پیام ساختمان از شرکت کنندگان در چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

انبار‌ها پر است؛ خریدار نداریم

شرکتی هستیم که بیش از 200 پرسنل داریم اما متأسفانه به دلیل رکودی که در جامعه حکم‌فرماست معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و ما ناچار شده‌ایم فعلاً تولید را متوقف کنیم. انبارهایمان پر است اما خریدار نداریم

انبار‌ها پر است؛ خریدار نداریم

با وجود رکودی که در تمام صنایع وجود دارد اما استقبال نسبتاً خوبی را از طرف شرکتها و بازدیدکنندگان شاهد بودیم. برخی ازشرکت کنندگان از نمایشگاه و هزینه ها رضایت داشتند و برخی دیگر انتظاراتشان برآورده نشده بود، بنابراین از زمین و زمان گلایه میکردند. خبرنگار پیام ساختمان در آخرین روز برگزاری نمایشگاه به سراغ شرکتکنندگان و بازدید کنندگان رفته و نظرات آنان را جویا شده است.

ناهمگونی غرفهها دردسر است

رضا. م ( غرفه دار) در رابطه با برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار پیام ساختمان گفت: نحوه برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان ما با مشکلات عدیدهای مواجه است. از جمله این مشکلات میتوان به سردرگمی مراجعهکنندگان اشاره کرد. مهمانانی که برای  بازدید از غرفه ما به نمایشگاه میآیند، به سختی غرفه را پیدا میکنند چرا که محصولات غیر همسان در سالنها پخششدهاند. با توجه به حجم بالای ترافیک، کسانی که خودشان را به نمایشگاه میرسانند انتظار دارند در مدتی که برنامهریزی کردهاند بازدیدشان را انجام دهند و به کارهایشان برسند، اما متأسفانه برای مقایسه چند برند از یک محصول باید تمام نمایشگاه و غرفهها را یک به یک بازدید کنند.

وی افزود: امکانات رفاهی بسیار اندکی برای غرفه داران در نظر گرفتهشده است. با وجود اینکه  حدود 100 غرفه در یک سالن هستند، مسئولان زحمت تأمین یک آبسرد کن را در ورودی سالن به خودشان ندادهاند. به فروشگاه نمایشگاه هم که مراجعه کردهایم عنوان می‌‌کند آب سرد نداریم. حال شما تصور کنید در نمایشگاهی به این وسعت و با عنوان بین المللی وسط تابستان اینگونه برگزار شود.

نمایشگاه بدون فناوری

عباس. ز، یکی از کسانی بود که به عنوان بازدید کننده با خبرنگار پیام ساختمان به گفتگو پرداخت. وی در رابطه با کیفیت مصالح و فناوریهای موجود در نمایشگاه به پیام ساختمان گفت: فناوریهایی که عرضهشده همان کارهای چند سال پیش است. مثلاً در کدام نقطه نمایشگاه سقف جدیدی آورده شده یا در کدام نقطه نمایشگاه همانند کشورهای توسعهیافته، فناوری ساخت خانه با مواد بازیافتی وجود دارد؟

وی افزود: با وجود اینکه برخی از روشها بیش از 10 سال است که در کشور ما مورد استفاده قرار میگیرند و در اروپا سابقهای 50 ساله دارند هنوز ما عنوان فناوریهای نوین به آنها میدهیم، آیا واقعاً سقفی که فقط حدود 25 کیلوگرم در متر مربع سبکتر از سقفهای آجری قدیمی است، جزء فناوریهای نوین به حساب می آید. بعد هم مصاحبه میکنند و میگویند که مردم از ویژگیهای این فناوریها اطلاع ندارند و گرنه از آن استقبال میکنند. برادر عزیز من  اتفاقاً مردم بهتر از ما و شما میدانند که چه چیزی به نفعشان است. تمام مردم ما از پیر تا جوان یک پا مهندس هستند. این شما هستید که به اسم فناوری میخواهید و اجناستان را با قیمتهایی که در دنیا بیسابقه است به مردم قالب کنید.

مسئولان برای خرید و فروش آمدهاند؟!

یکی دیگر از غرفه داران با بیان اینکه دولت جدید هیچ برنامهای برای حمایت از تولیدکنندگان ندارد، گفت: یک سال از عمر دولت جدید گذشته و وضعیت ما هیچ تفاوتی نکرده است. باور کنید ما شرکتی هستیم که بیش از 200 پرسنل داریم اما متأسفانه به دلیل رکودی که در جامعه حکمفرماست معاملهای صورت نمیگیرد و ما ناچار شدهایم فعلاً تولید را متوقف کنیم. انبارهایمان پر است اما خریدار نداریم. حاضریم این محصول را با قیمت ارزانتر به خارج از کشور صادر کنیم اما در این زمینه هم تا کمک دولت نباشد اتفاقی نمیافتد.

وی افزود: در این نمایشگاه که کشورهای خارجی هم در آن حضور دارند، نیازمند حضور دولتمردان و پشتیبانی از شرکتهای داخلی برای عقد قرارداد هستیم. این نمایشگاه فرصت خوبی بود تا مسئولان عالی رتبه اعم از دولتی و مجلسیها با سفرای این کشورها برای ایجاد تعاملات اقتصادی ارتباط برقرار کنند، اما متاسفانه شاهدیم که مسئولان ما هم انگار همانند سایر مردم، صرفاً برای بازدید  یا خرید و فروش به نمایشگاه آمدهاند.  وقتش رسیده از خودمان بپرسیم که چرا تمام بازارهای خودمان را در خاورمیانه از دست دادهایم. گاهی اوقات حضور شرکتها در نمایشگاه به معنای بهبود شرایط نیست. برخی از شرکتها حضور در نمایشگاه را آخرین تیر خود میدانند و سعی دارند هر جور شده در این رویداد شرکت کنند.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار