1393/03/21

جلسه انبوه سازان با معاون وزیر

تعدادی از انبوه سازان فعال در شهر جدید پردیس با معاون وزیر جلسه کاری برگزار کردند.

جلسه انبوه سازان با معاون وزیر

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران و تعدادی از انبوه سازان فعال در فازهای 5 و 9 شهر جدید پردیس طی یک جلسه کاری با حضور مهندس سید علی لطفی زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی و مهندس هدایت، مدیرعامل شهر جدید پردیس به طرح مسائل و مشکلات در حوزه کاری خود پرداختند. گفتنی است در این جلسه عمده ترین مشکل پیمانکاران عدم پرداخت به موقع اعتبار از سوی وزارت خانه اعلام شد. پیش از برگزاری این جلسه مهندس لطفی زاده با همراهی مهندس هدایت و مهندس رهبر از پروژه های در حال ساخت در فازهای 5 و 9 شهر جدید پردیس بازدید کردند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه