• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:14 1393/6/4


گزارش پیام ساختمان از مخاطبان پیام ساختمان

آگهی؛ نشان اعتماد اهالی ساختمان

آگهی‌هایی که در نشریه به چاپ می رسد نشان از اعتماد اهالی ساختمان به نشریه شماست

آگهی؛ نشان اعتماد اهالی ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور شرکتهای داخلی و خارجی برگزار شد. نشریه پیام ساختمان همچون سالهای گذشته به اذعان مردم و مسئولان حضوری قدرتمند در نمایشگاه داشت. برپایی پنج غرفه در پنج نقطه نمایشگاه باعث شده بود که اکثریت قریب به اتفاق بازدیدکنندگان نشریه را مطالعه کنند که البته بسیاری از آنها با پیام ساختمان غریبه نبودند. فرصت را مغتنم دیدیم و به سراغ بازدید کنندگانی رفتیم که بهنوعی مخاطب پیام ساختمان بوده و از آنها خواستیم تا نظراتشان را در رابطه باکیفیت نشریه ارائه کنند.

توجه بیشتر به اصناف

علیرضا محمد رضایی، نخستین کسی بود که با خبرنگار پیام ساختمان به گفتگو پرداخت. وی گفت: پیام ساختمان نشریه ای تخصصی است که به نظر میرسد از کادری مجرب و متخصص استفاده میکند. خاصیت دو هفتهنامهای بودن باعث شده است که با مرور اتفاقات دید فراگیرتری به مخاطب ارائه کند. به هر حال گاهی اوقات اتفاقاتی میافتد و روزنامهها  یا خبرگزاریها بلافاصله آن را انتقال میدهند، در صورتی که فردای آن روز در همان زمینه اتفاقات دیگری می افتد و لازم است همه آنها به صورت یکجا با هم دیده شوند.

وی ادامه داد: اشکالی که به نشریه پیام ساختمان  می توان گرفت، این است که هنوز از برخی اصناف مرتبط با ساختمان غافل است. بسیاری از انجمنهای مرتبط در صنعت ساختمان وجود دارد که تاکنون حتی یکبار هم اسم آنها در نشریه نیامده است. در عوض برخی از اصناف به خاطر اینکه بیشتر سروصدا به پا میکنند، بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.

گزارش تحلیلی بدهید

یکی دیگر از کسانی که مشغول خواندنپیام ساختمان بود، گفت: مهمترین چیزی که در این نمایشگاه برای من جلب توجه کرد، راهنمای نمایشگاه بود که توسط پیام ساختمان تهیهشده بود. بنده بهشخصه از این راهنما که سالنها را مشخص کرده بود، بسیار استفاده کردم. برخی از روزنامهها و سیاستها تنها رسالتی که برای خودشان قائل شدهاند کوبیدن جناحهای دیگر است و توجهی به این ندارند که این موضوع چه دردی از مردم دوا میکند. پیام ساختمان با این کارش نشان داد که در جهت خواسته مردم حرکت میکند.

وی افزود: برخی از گزارشهای مردمی که در نشریه کار میشود، بسیار به جا است و واقعیتها را بیشتر نسبت به اظهارات مسئولان منعکس میکند. جا دارد پیام ساختمان گزارشات مردمی و میدانی را بیشتر در نشریه بگنجاند، علاوه بر این لازم است تا خبرنگاران پیام ساختمان با توجه به ماهیت دو هفتهنامه بودن نشریه به سراغ تحلیل بروند. مصاحبه کردن با افراد مختلف با عناوین مختلف نمیتواند واقعیت را بیان کند و گزارشهای تحلیلی میتواند باعث روشنگری شود. واقعاً در شرایط حاضر مردم در هیاهوی اظهار نظرهای متفاوت و تناقض گمشدهاند و هر کس هم قیافه حقبهجانب میگیرد.پیام ساختمان باید فراتر از قیلوقال باشد.

موفقترین دو هفتهنامه کشور

حسین میرسیدی یکی دیگر از کسانی بود که میگفت حدود پنج سال است پیام ساختمان را دنبال می کند. وی در رابطه با کیفیت مطالب پیام ساختمان گفت: با قاطعیت میگویم پیام ساختمان موفقترین دو هفتهنامه تخصصی تاریخ مطبوعات ایران است. بنده مدیر یکی از خبرگزاریها هستم و اعتقادداریم که اگر میخواهیم نشریهای را موردبررسی قرار دهیم، چند فاکتور را باید مورد توجه قرار دهیم. نخست اینکه چقدر در شرایط نامطلوب اقتصادی قدرت حیات دارد . دوم اینکه به عنوان یک نشریه تخصصی در صنعت ساختمان چقدر تاثیر گذار بوده است و نکته مهم دیگر اینکه چقدر این نشریه توانسته است ایجاد اشتغال کند. آگهیهایی که در نشریه به چاپ میرسد نشان از اعتماد اهالی ساختمان به نشریه شماست.

وی ادامه داد: صفحات نشریه بسیار زیاد است و قطعاً تهیه مطالب آن نیروی بسیار زیادی میطلبد. معمولاً اکثر روزنامهها و خبرگزاریها یک خبرنگار در بخش صنعت ساختمان دارند  اما پیام ساختمان  چندین نیرو در هر حوزه دارد و بنده به عنوان کسی که به کار مطبوعاتی آشنایی دارم  میدانم که انجام کار با این کیفیت چقدر زمان میبرد. به قول معروف به دریا رفته میداند مصیبتهای توفان را .

نمایشگاه در پیام ساختمان برگزار شد

خانمی که میگفت دانشجوی عمران است و با نشریه پیام ساختمان میانه خوبی دارد، گفت: هم اتاقیهای من هر وقت که پیام ساختمان به چاپ میرسد، بلافاصله یک نسخه از آن را تهیه میکنند و به ویژه بخش فناوریهای جدید آن را مطالعه میکنند.

وی افزود: پیام ساختمان در نمایشگاه حضور بسیار پررنگی داشته بهگونهای که هر جا نگاه میکنیم پیام ساختمان را میبینیم. آنقدر این حضور پررنگ است که به جای اینکه بگوییم پیام ساختمان در نمایشگاه حضور دارد باید بگوییم نمایشگاه در پیام ساختمان حاضر است. به شخصه اولین نامی که با شنیدن نمایشگاه به گوشم میرسد، پیام ساختمان است.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 191 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار