1393/05/15 مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران خبر داد:

آمادگی برای پذیرش 60 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 50 هزار هکتار زمین

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران از آمادگی برای پذیرش 60 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 50 هزار هکتار زمین از شهرهای جدید ایران خبر داد و گفت: برای ساخت مسکن زمین را با سرمایه‌گذاران تهاتر می‌کنیم.

آمادگی برای پذیرش 60 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 50 هزار هکتار زمین

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران از آمادگی برای پذیرش 60 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 50 هزار هکتار زمین از شهرهای جدید ایران خبر داد و گفت: برای ساخت مسکن زمین را با سرمایه‌گذاران تهاتر می‌کنیم. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، محسن نریمان در نشست خبری، با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ فرصت‌های سرمایه گذاری در شهرهای جدید ایران در روزهای 19 تا 22 مرداد ماه سال جاری گفت: مشکل این است که شهرهای جدید از خدمات زیربنایی و روبنایی در استانداردهای بالا به ویژه خدمات رفاهی و شهری و ارتباط سریع با مادر شهرها دور است و برای افراد ایجاد جاذبه اسکان نمی کند. مهندس نریمان با بیان این که از سال گذشته مقدمات نمایشگاه بزرگ فرصت‌های سرمایه گذاری در شهرهای جدید ایران آماده شده است گفت: در این نمایشگاه ظرفیت‌های بالقوه شهرهای جدید ایران به سرمایه‌گذاران معرفی می شود و تلاش می کنیم امکانات و مدیریت بخش خصوصی را جذب کنیم. وی تاکید کرد: در ایجاد نسل جدید شهرهای جدید آمادگی داریم همه مجوزهای شهرهای جدید را به بخش خصوصی بدهیم تا شهرک‌های مسکونی، آموزشی، پژوهشی، سلامت و علمی ایجاد شود. نریمان خاطرنشان کرد: 5 تا 20 درصد تخفیف برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است و می‌توانیم با تصویب مجمع عمومی تخفیف‌های بیشتر از 20 درصد برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیریم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه