هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/05/05

سازندگان معاملات صوری ترتیب می‌دهند

بیشتر انگیزه‌های تولید مسکن به خاطر رشد متناسب یا بیشتر از تورم است که برای سازندگان و دارندگان سرمایه انگیزه ایجاد می‌کند


سازندگان  معاملات صوری ترتیب می‌دهند

یک کارشناس مسکن گفت: بیشتر انگیزه‌های تولید مسکن به خاطر رشد متناسب یا بیشتر از تورم است که برای سازندگان و دارندگان سرمایه انگیزه ایجاد می‌کند و اگر در شرایط حاضر بخواهیم مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج کنیم، باید دولت برای ایجاد تشویق ورود سرمایه به این بخش اقدام کند. مهرداد جوادی، در پاسخ به این سؤال خبرنگار پیام ساختمان که آیا مصرفی کردن مسکن وضعیت را بدتر از وضعیت موجود می‌کند، گفت: مصرفی کردن مسکن اگرچه خوب است اما در شرایط حاضر ضربه می‌زند. وی در پاسخ به این سؤال که قدرت خرید مردم کشش سرمایه‌ای بودن بیشتر بازار را ندارد، خاطرنشان کرد: در وضعیت حاضر بازار به قدرت خرید مردم نگاه نمی‌کند بلکه بستگی به کشش خودش دارد و به سیر صعودی‌اش ادامه می‌دهد. در برخی مواقع شاهد بوده‌ایم که مردم توان خرید ندارند چرا که قیمت‌ها بالا رفته بود اما سازندگان با معاملات با همدیگر بازار را سر پا نگه داشتند. وی افزود: سال 88 که به دلیل افزایش قیمت‌ها مردم قدرت خرید نداشتند. سازندگان و سرمایه‌داران با آوردن مشتریان صوری به بنگاه‌ها معاملات صوری ترتیب می‌دادند و از طرفی این جو را از طریق مشاوران املاک به مردم منتقل می‌کردند که بازار خریدوفروش در رونق است. مردم هم زندگی‌شان را می‌فروختند و می‌آمدند. این کارشناس مسکن در پاسخ به سؤال ما که مصرفی کردن مسکن در شرایط عادی تا چه اندازه باعث کاهش سوداگری می‌شود، گفت: وضعیت مسکن هیچ‌وقت در شرایط عادی قرار نمی‌گیرد چراکه سرمایه‌داران می‌توانند تمام برنامه‌های دولت را نقش بر آب کنند تا مسکن با برنامه دولت مصرفی نشود. مافیای پنهانی وجود دارد که همه با هم یک مسیر را در پیش می‌برند و در رأس آنها قطعاً مشاوران املاک طرفداران سرمایه‌دار هستند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه