1393/04/25

آخوندی از مجلس مهلت خواست

وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان به کمیسیون عمران مجلس رفت و ضمن توضیح برخی مسائل برای بررسی موضوعات مورد سوال نمایندگان مهلت گرفت.

آخوندی از مجلس مهلت خواست

وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان به کمیسیون عمران مجلس رفت و ضمن توضیح برخی مسائل برای بررسی موضوعات مورد سوال نمایندگان مهلت گرفت. محمد فیروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد جلسه این کمیسیون گفت : طبق برنامه عباس آخوندی برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان به مجلس آمد. در این جلسه قرار شد آقایان سقایی و ثروتی جهت بررسی مشکلات مورد سوال خودشان کمیته ای تشکیل دهند. همچنین وزیر برای بررسی سوال آقای نگهبان سلامی دو ماه فرصت گرفت. این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سوال پژمان‌فر از وزیر راه و شهرسازی با قول مساعد همکاری و انجام کار حقوقی توسط آخوندی روبرو شد گفت: سوال دیگری توسط آقای آقامحمدی از وزیر مطرح شد مربوط به مشکلات منطقه ای بود که وزیر برای بررسی موضوع توسط وزارت خانه خودش سه ماه فرصت گرفت.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه