1393/04/24 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با پیام ساختمان:

با وام مسکن هیچ کس خانه دار نمی شود

افزایش وام مسکن خوب است اما این افزایش نباید به ایجاد تورم و افزایش قیمت نهایی مسکن منجر شود.

با وام مسکن هیچ کس خانه دار نمی شود

محمد علی پور، نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که قیمت بالای مسکن موجب ناکارآمدی افزایش وام مسکن شده ، به پیام ساختمان گفت: قیمت زمین همواره در حال افزایش بوده و این امر موجب بر هم زدن تمام برنامه‌های خانه‌دار کردن مردم شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وام مسکن فعلی تأمین‌کننده هزینه خرید مسکن نیست و با این میزان وام هیچ‌کس خانه‌دار نمی‌شود . وی افزود: رکود مسکن نیز به علت عدم تناسب بین درآمد و قیمت مسکن است. نماینده مردم ماکو تأکید کرد : افزایش وام مسکن خوب است اما این افزایش نباید به ایجاد تورم و افزایش قیمت نهایی مسکن منجر شود.علی پور در پاسخ به این سؤال که افزایش وام مسکن چگونه باشد تا باعث افزایش کاذب قیمت‌ها نشود،گفت: یکی از اهداف افزایش وام خرید مسکن، تسهیل در موضوع خانه‌دار شدن مردم است بنابراین برای ارائه این وام تنها باید کارمزد بانکی از مشتریان اخذ شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه