هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/04/23

پیمانکاران شرایط نابرابری را تجربه می‌کنند

ما چیز اضافه‌ای نمی‌خواهیم و خدمتگزاران نظام هستیم اما باید ما را کمک کنند که بتوانیم خدمت کنیم.


 پیمانکاران شرایط نابرابری را تجربه می‌کنند

عضو انجمن صنفی کارفرمایی، پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی استان تهران گفت: شرایط عمومی پیمان به‌روز نشده است و برای همین ما به‌کرات با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکاتبه کردیم که این شرایط یک جانبه بوده و ظلم آشکار به پیمانکار است. هر جا صحبت از پیمانکار است، «باید» مطرح می‌شود اما هرجا صحبت از کارفرماست عبارت «می‌تواند» به‌کاررفته است. دادرس در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: بنده اعتقاددارم پیمانکار، کارفرما و مشاور برای اجرای یک پروژه ملی باید در کنار همدیگر باشند و باید بین این گروه‌ها عدالت حاکم باشد؛ بنده هم پیمانکار و هم کارفرما هستم. در بسیاری موارد پیمانکار کارش را به اتمام رسانده است اما دولت هنوز ردیف اعتبار برایش در نظر نگرفته است و حتی موارد بسیاری داریم که پیمانکاران به خاطر این نارسایی‌ها خودکشی کرده‌اند. وی افزود: قطعاً طلب6 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت هم می‌تواند ناشی از شرایط نابرابر پیمانکار و کارفرما باشد. اگر کارفرما ضمانت بدهد و کار نکند ، ضمانت‌نامه‌اش را ضبط می‌کنند ولی چنانچه پولشان را ندهند، صدایشان به جایی نمی‌رسد. وی با ابراز خرسندی از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی امیدواریم دولت برای پروژه‌ها تخصیص در نظر بگیرد. اما طبیعی است در شرایط حاضر اولویت مسائل مهم‌تر دیگری است و دولت بی‌تقصیر است. دادرس در پایان گفت: قانون به‌گونه‌ای است که دولت همواره از کارفرما حمایت می‌کند و پیمانکاران شرایط نابرابری را تجربه می‌کنند که عدالت در آن حکمفرما نیست. ما چیز اضافه‌ای نمی‌خواهیم و خدمتگزاران نظام هستیم اما باید ما را کمک کنند که بتوانیم خدمت کنیم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه