1393/04/23

پیمانکار مجبور است

وقتی‌که اسناد مناقصه توزیع می‌شود آیتم‌ها به نفع کارفرماست و حقوق قانونی پیمانکاران نادیده گرفته می‌شود اما ازآنجایی‌که پیمانکاران همواره به دنبال کار می‌گردند، به این شرایط اعتراض نمی‌کنند.

پیمانکار مجبور است

نایب‌رئیس انجمن صنفی کارفرمایی، پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی استان تهران گفت: وقتی‌که اسناد مناقصه توزیع می‌شود آیتم‌ها به نفع کارفرماست و حقوق قانونی پیمانکاران نادیده گرفته می‌شود اما ازآنجایی‌که پیمانکاران همواره به دنبال کار می‌گردند، به این شرایط اعتراض نکرده و تنها به شرایط فنی یا خصوصی پیمانکاران اعتراض می‌کنند. سید باقر زنده‌دل در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: علاوه بر قوانین، تجربه کارفرماها هم روزبه‌روز بیشتر می‌شود و هر جا که راه گریزی برای پیمانکاران باشد را می‌بندند و حتی اگر ماده‌ای به نفع پیمانکار باشد آن را حذف می‌کنند. علاوه بر اینکه شرایط عمومی به نفع پیمانکار است، در شرایط خصوصی بندهایی آورده می‌شود که بندهایی از شرایط عمومی که به نفع پیمانکار است، ساقط می‌شود. وی ادامه داد:‌ اگر کارفرما طبق قانون می‌خواهد کاری را بیش از 25 درصد افزایش یا کاهش بدهد، بر طبق شرایط عمومی پیمان باید با پیمانکار توافق کند. اما در شرایط خصوصی پیمان این بند را می‌گذارند که اگر ما بیش از 25 درصد خواستیم کار اضافه کنیم، پیمانکار چه از نظر زمانی و چه از نظر ریالی حق اعتراض ندارد. زنده‌دل خاطرنشان کرد: به نظر من سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به پیمانکاران کمک کند. اشتباهی هم که وجود دارد این است که نماینده پیمانکاران در جلسات این سازمان نیست و نماینده بخش خصوصی را اتاق بازرگانی می‌دانند. درنتیجه زمان تنظیم اسناد مشکلات ما ر ا حل نمی‌کنند. به نظر من باید نظر انجمن‌های پیمانکاری را هم در اصلاح قرارداد و قوانین بپرسند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه