هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1393/04/22

تصویب اساسنامه شرکت های عمران شهر جدید

با تصویب هیأت دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، اساسنامه ۱۴ شرکت شهرهای جدید تصویب شد.


تصویب اساسنامه شرکت های عمران شهر جدید

با تصویب هیأت دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، اساسنامه ۱۴ شرکت شهرهای جدید تصویب شد. اساسنامه 14 شرکت شهرهای جدید که به تصویب هیات دولت رسیده بود، از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد. هیات دولت اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید رامشار، گلبهار، سهند، مهاجران (امیرکبیر)، عالیشهر، هشتگرد، پرند، پردیس، اندیشه، بینالود، بهارستان، مجلسی،تیس و فولاد شهر را تصویب کرد و این مصوبه برای اجرا از طریق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بنابراین گزارش، اساسنامه این شرکت ها به طور کامل و به تفکیک در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ارگان قانونی قوه قضائیه درج شده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه