• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان / بازارساختمان / بازار مسکن - خرید - فروش 10:4 1393/4/17


رکود در معاملات مسکن

میزان معاملات مسکن و خرید و فروش خانه در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت روند کاهشی داشته است

 رکود در معاملات مسکن


در خرداد امسال 203 هزار معامله مسکن منعقد شده که نسبت به اردیبهشت ماه 27 هزار مورد معادل 11 درصد کاهش داشته است.

از 203 هزار مورد معامله منعقد شده در بخش مسکن در خرداد امسال حدود 120 هزار قرارداد مربوط به خرید و فروش خانه بوده که این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش داشته است اما نسبت به ماه قبل 31 هزار مورد معادل 20 درصد کاهش یافته است.

براساس آمار ثبت شده در سامانه معاملات و مستغلات کشوردر خردادماه 72 هزار قرار داد اجاره منعقد شده که نسبت به ماه قبل 7000 مورد افزایش داشته است.

همچنین در خرداد امسال بیش از 6000 مورد قراداد پیش‌فروش خانه امضا شده و بیش از 2000 مورد از معاملات مربوط به قراردادهای دیگر مسکن بوده است.

از کل قرارداهای منعقد شده در خرداد امسال 59 درصد متعلق به خرید و فروش خانه بوده و 35 درصد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده است.

از سوی دیگر با توجه به این که معمولا فصل تابستان بیشترین حجم خرید و فروش خانه را با خود به همراه دارد پیش بینی کارشناسان و دست اندرکاران بازار حاکی از آن است که میزان قراردادهای منعقد شده دراین فصل روند افزایشی به خود گیرد.

.

 

قرارداد های تهران  و شهرستان در 1/3/93 تا 1/4/93

شهرستان

کل قراردادها

مبایعه نامه

اجاره نامه

اجاره به شرط تملیک

انتقال سرقفلی

پیش فروش

وقف

هبه

صلح

سایر قراردادها

اسلامشهر

1231

699

496

0

1

33

0

0

0

2

تهران

33543

17749

14512

1

270

861

0

4

8

138

رباط كريم

493

354

122

0

0

9

0

1

1

6

شهرقدس

288

191

94

0

0

3

0

0

0

0

شهريار

2246

1472

639

0

1

121

0

0

0

13

فيروزكوه

80

69

10

0

0

1

0

0

0

0

دماوند

484

413

56

0

1

14

0

0

0

0

ورامين

313

207

100

0

1

2

0

3

0

0

شميرانات

1239

679

477

1

6

76

0

0

0

0

ري

1577

963

493

0

2

45

0

0

0

74

 

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار