هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/04/17

رکود در معاملات مسکن

میزان معاملات مسکن و خرید و فروش خانه در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت روند کاهشی داشته است


 رکود در معاملات مسکن

در خرداد امسال 203 هزار معامله مسکن منعقد شده که نسبت به اردیبهشت ماه 27 هزار مورد معادل 11 درصد کاهش داشته است. از 203 هزار مورد معامله منعقد شده در بخش مسکن در خرداد امسال حدود 120 هزار قرارداد مربوط به خرید و فروش خانه بوده که این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش داشته است اما نسبت به ماه قبل 31 هزار مورد معادل 20 درصد کاهش یافته است. براساس آمار ثبت شده در سامانه معاملات و مستغلات کشوردر خردادماه 72 هزار قرار داد اجاره منعقد شده که نسبت به ماه قبل 7000 مورد افزایش داشته است. همچنین در خرداد امسال بیش از 6000 مورد قراداد پیش‌فروش خانه امضا شده و بیش از 2000 مورد از معاملات مربوط به قراردادهای دیگر مسکن بوده است. از کل قرارداهای منعقد شده در خرداد امسال 59 درصد متعلق به خرید و فروش خانه بوده و 35 درصد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده است. از سوی دیگر با توجه به این که معمولا فصل تابستان بیشترین حجم خرید و فروش خانه را با خود به همراه دارد پیش بینی کارشناسان و دست اندرکاران بازار حاکی از آن است که میزان قراردادهای منعقد شده دراین فصل روند افزایشی به خود گیرد. . قرارداد های تهران و شهرستان در 1/3/93 تا 1/4/93 شهرستان کل قراردادها مبایعه نامه اجاره نامه اجاره به شرط تملیک انتقال سرقفلی پیش فروش وقف هبه صلح سایر قراردادها اسلامشهر 1231 699 496 0 1 33 0 0 0 2 تهران 33543 17749 14512 1 270 861 0 4 8 138 رباط كريم 493 354 122 0 0 9 0 1 1 6 شهرقدس 288 191 94 0 0 3 0 0 0 0 شهريار 2246 1472 639 0 1 121 0 0 0 13 فيروزكوه 80 69 10 0 0 1 0 0 0 0 دماوند 484 413 56 0 1 14 0 0 0 0 ورامين 313 207 100 0 1 2 0 3 0 0 شميرانات 1239 679 477 1 6 76 0 0 0 0 ري 1577 963 493 0 2 45 0 0 0 74

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه