print
1393/04/16

بازگشت پژوهشکده جنجالی به وزارتخانه

شورای گسترش آموزش عالی با انتزاع پژوهشکده حمل و نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه علم و صنعت) و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی و ادغام آن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موافقت قطعی کرد.

بازگشت پژوهشکده جنجالی به وزارتخانه

شورای گسترش آموزش عالی با انتزاع پژوهشکده حمل و نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه علم و صنعت) و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی و ادغام آن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موافقت قطعی کرد. اعضای شورای گسترش آموزش عالی با توجه به تصویب نامه شماره 563/93/206 مورخ 20 / 1 /93 شورای عالی اداری ریاست جمهوری و مصوبه مورخ 11/3/93 هیئت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران، با انتزاع پژوهشکده حمل و نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه علم و صنعت) و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی و ادغام آن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موافقت قطعی کردند. لازم به ذکر است شورای عالی اداری ریاست جمهوری در تاریخ 20 / 1 /93 پژوهشکده حمل و نقل را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتزع و به وزارت راه و شهرسازی منتقل کرده بود. درپی افزایش کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی در شقوق مختلف حمل و نقل اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی و لزوم بسترسازی مناسب و برنامه‌ریزی های درازمدت برای استفاده بهینه از این فعالیت‌ها، پیشنهاد تأسیس پژوهشکده حمل و نقل مطرح و بر اساس مجوز شماره 6653/22 مورخ 26 / 7 /82 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با جذب اعضای هیئت علمی متخصص و کارآمد، پژوهشکده حمل و نقل از سال 1382 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. پژوهشکده حمل و نقل دارای دو هدف عمده توسعه و گسترش پژوهش در زمینه‌های مرتبط با صنعت حمل و نقل و زمینه‌سازی مناسب برای ارتقاء فعالیتهای پژوهشی مرتبط است. این پژوهشکده برای انجام فعالیت در زمینه‌های مختلف، گروه های اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار، ایمنی حمل و نقل، برنامه‌ریزی حمل و نقل، حمل و نقل دریایی، هوایی، طرح و اجرای روسازی، زیرساخت‌ها، مقاوم‌سازی، مدیریت بحران و لجستیک و مدیریت سیستم‌های حمل و نقل را تشکیل داده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه