هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1393/04/10 احمد جباری، عضو کمیسیون عمران:

تمام مشکلات ریشه در تحریم ندارد

باید بررسی شود چرا با هر تنشی همانند حزب باد سرمایه ها به یک سمت خاصی حرکت می کنند .


تمام مشکلات ریشه در  تحریم  ندارد

احمد جباری،عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رکود بورس و افزایش قیمت طلا باعث تغییر سرمایه گذاری به سمت مسکن خواهد شد به پیام ساختمان گفت: متاسفانه انحرافات شدیدی در بخش سرمایه گذاری داریم و باید بررسی شود چرا با هر تنشی همانند حزب باد سرمایه ها به یک سمت خاصی حرکت می کنند . وی در این مورد ادامه داد: مسکن نیازمند پایه های قدرتمندی است که با هر تکانی به خود نلرزد .ضعف پایه های مسکن به دلیل وزارت خانه ای به نام راه و شهرسازی است . این وزارت خانه عریض و طویل نمی تواند به تمام ابعاد حمل و نقل ،راه و بزرگراه و مسکن رسیدگی کند .اگر کم کاری و برنامه نامشخص در امر مسکن دیده می شود تنها به دلیل گسترده بودن این وزارت خانه است . نماینده مردم هرمزگان با کنایه گفت: متاسفانه آنقدر حوزه وزارت خانه راه و شهرسازی وسیع است که حتی نمی تواند به اولویت هایی مانند مسکن برسد . متاسفانه تاکنون آخوندی و همراهانش نتوانسته اند برنامه مدونی در حوزه مسکن ارائه دهند که در این بین بیشترین آسیب را اقشار کم درآمد دیدند. وی تجمیع راه و شهرسازی و تبدیل آن به وزارت خانه را بزرگترین اشتباه عنوان کرد و گفت: هر کدام از حوزه های وزارت راه و شهرسازی به اندازه ای وسیع است که غفلت در یک بخش باعث بحران در آن حوزه می شود. وی با بیان این مطلب که بنده نماینده اقشار کم درآمد هستم و از وضعیت بی خانمانان عذاب می کشم ،گفت: اگرچه مسکن مهر منتقدان پر قدرتی در دولت داشت اما هر چه بود برای عده زیادی از جوانان کارساز شد. بنده از بعد کیفیت موافق مسکن مهر نبودم اما مسکن مهر امید را در روستاها و شهرهای کم درآمد روشن کرد . وی ادامه داد: اجرایی نکردن مسکن های ارزان قیمت در کشور به سود هیچ جناح و حزبی نیست . عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این سوال که آیا توافقات ژنو در کاهش قیمت مسکن موثر خواهد بود، گفت: هر چند که تمام مشکلات ریشه در تحریم ها ندارد اما به طور یقین هر توافقی باعث افزایش انگیزه و بهتر شدن روابط با کشورهای توسعه یافته می شود .

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه