هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1393/04/09

انتصاب در شرکت توسعه زیربناها

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با ابلاغ حکمی اعضای گروه مدیریتی، فنی و اجرایی شورای راهبردی را منصوب کرد.


انتصاب در شرکت توسعه زیربناها

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با ابلاغ حکمی اعضای گروه مدیریتی، فنی و اجرایی شورای راهبردی را منصوب کرد. علی نورزاد در ابلاغی اعضای گروه مدیریتی، فنی و اجرایی شورای راهبردی را منصوب کرد. بر اساس این ابلاغ خیراله خادمی، سید مسعود نصر آزادانی، علی خدایی، فریدون مقدس نژاد، محمد خسروشاهی، اردشیر گروسی، محمد تقی بهرامی، محسن نوروزی، عباس خطیبی، سید سیروس رئیسی، محمدرضا کدخدازاده، مهدی محیط کرمانی و علی آزاد به عنوان عضو گروه مدیریتی، فنی و اجرایی شورای راهبردی منصوب شدند. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در این حکم آورده است:"به موجب این ابلاغ به عنوان عضو گروه مدیریتی، فنی و اجرایی شورای راهبردی منصوب می شوید. امید است با همکاری و مشارکت فعال جنابعالی گام های موثری در بهبود و اصلاح سیستم های مدیریتی و بهینه سازی و بهبود کیفیت مطالعات و اجرای پروژه ها به منظور ارتقا بهره‌وری آنها برداشته شود."

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه