1393/04/03

تصویب تراز مالی و بودجه سازمان نظام مهندسی

بودجه سال جاری و نیز تراز مالی سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصویب شد.

تصویب تراز مالی و بودجه سازمان نظام مهندسی

بودجه سال جاری و نیز تراز مالی سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصویب شد. به گزارش پیام ساختمان در بعد از ظهر اولین روز اجلاس هفدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بودجه سال 1393 این سازمان به مبلغ 12 میلیارد و 561 میلیون تومان و همچنین تراز مالی سال 1392 آن با رای اکثریت اعضای هیات عمومی تصویب شد. همچنین در ادامه برنامه های اولین روز اجلاس هفدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه روسای شوراهای انتظامی نظام مهندسی های سراسر کشور و نیز بازرسان سازمان با دستور کار بررسی موانع اجرای خط مشی در استان ها و همچنین نحوه برخورد با تخلفات حرفه ای برگزار شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه