هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/04/03 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در هفدهمین اجلاس سراسری عنوان کرد؛

نظام واحد ساخت و ساز ایجاد می شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی کشور گفت : در سال 1334 و همزمان با تشکیل سازمان برنامه و بودجه نظام فنی و اجرایی کشور برقرار شد کارفرما ، مشاور و پیمانکار سه جز اصلی این نظام بود، و پس از 60 سال تجربه در حوزه ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی بخش دولتی تحت پوشش قرار گرفته و عملکرد خوبی داشته است.


 نظام واحد  ساخت و ساز ایجاد  می شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی کشور گفت : در سال 1334 و همزمان با تشکیل سازمان برنامه و بودجه نظام فنی و اجرایی کشور برقرار شد کارفرما ، مشاور و پیمانکار سه جز اصلی این نظام بود، و پس از 60 سال تجربه در حوزه ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی بخش دولتی تحت پوشش قرار گرفته و عملکرد خوبی داشته است. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، اکبر ترکان در سخنرانی افتتاحیه هفدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور افزود: قانون نظام مهندسی ساختمان نیز قصد دارد همین روابط کارفرما ، مشاور و پیمانکار را با کارفرمایی بخش خصوصی و در ساخت و ساز ها اجرا کند. ترکان همچنین با اشاره به اجرایی نشدن برخی از اجزای آن، گفت: اجرای قانون نظام مهندسی به اندازه نظام فنی و اجرایی موفق نبوده است. رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: وزیر راه و شهر سازی در نظر دارد تا این دو دو نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی و نظام فنی اجرایی طرح ها به کارفرمایی بخش خصوصی را به یک نظام واحد تبدیل کند. به طوری که کارکرد میان دست اندرکاران صنعت ساختمان، سرمایه گذاران و بهره برداران در یک نظام چندجزءی با هم دیده شود که این اقدام به معنای بازنگری ریشه ای در قانون نظام مهندسی ساختمان است. وی ابراز امیدواری کرد: با استفاده از تفکرات وزیر راه شهر سازی برای اصلاح و نوسازی و همراهی اعضای شورای مرکزی نوسازی، یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی ساختمان اجرا شود و همه اجزای دست اندرکار در روابطی منطقی به یکدیگر پیوند یابند و قانون نظام مهندسی ساختمان نیز قادر باشد امکان فراهم آوردن شرایطی همچون شرایط عمومی پیمان و با داشتن قراردادهای مرتبط با آن، رابطه بخش خصوصی را با دست اندرکاران صنعت ساختمان باز تعریف کند. وی در پایان اظهار داشت : در این اجلاس هیات رئیسه و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور موفق به ارائه پیشنهادی با عنوان خطی مشی های سازمان نظام مهندسی به هیات عمومی تقدیم کند تا پس از تصویب در مورد آن تصمیم گیری شود که این خطی مشی ها گامی برای برنامه ریزی و بودجه ریزی سازمان د ر آینده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه