1393/03/28 در نشست خبری رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مطرح شد

23 شرکت 70 درصد نظارت را در تهران انجام می دهند

رئیس سازمان نظام مهندسی از انجام 70 درصد نظارت بر ساخت و سازی های شهر تهران توسط تنها 23 شرکت خبر داد.

23 شرکت 70 درصد نظارت را در تهران انجام می دهند

رئیس سازمان نظام مهندسی از انجام 70 درصد نظارت بر ساخت و سازی های شهر تهران توسط تنها 23 شرکت خبر داد. به گزارش پیام ساختمان، اکبر ترکان در نشست خبری هفدهمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جمع خبرنگاران با انتقاد از اینکه برخی شرکت‌ها بدون هیچ نظارت مستقیمی کار نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده گرفته‌اند گفت: طبق آمارهای به دست آمده تعداد 23 شرکت 70 درصد ساخت و ساز را در شهر تهران نظارت کرده‌اند. در ادامه این نشست خبری سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با تائید این خبر و با تاکید بر این که چنین نظارتی به هیچ وجه قابل انجام نیست گفت: برخی از شرکت‌ها با افزودن نام «مهندسی یا مهندسان» به نام شرکت خود، هدایت 25 میلیون مترمربع ساخت مسکن را بر عهده گرفته‌اند و اگر دقت کنیم می‌بینیم که کار نظارت در این حجم به هیچ وجه عملیاتی نیست.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه