هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/03/26 عضو انجمن شرکت‌های ساختمانی عنوان کرد:

محله محوری به جای پلاک محوری

اشتباهی که تا کنون در رابطه با بافت فرسوده در کشور اتفاق افتاده این است که برنامه‌ریزی معطوف به پلاک‌ها است


محله محوری به جای پلاک محوری

عضو انجمن شرکت‌های ساختمانی با انتقاد از سیاست‌های مسئولان در بافت فرسوده در خصوص راهکارهای نوسازی بافت فرسوده گفت: اشتباهی که تا کنون در رابطه با بافت فرسوده در کشور اتفاق افتاده این است که برنامه‌ریزی معطوف به پلاک‌ها است در صورتی که تجمیع چند پلاک بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم و سرانه‌های خدماتی از جمله مدرسه، پارک، مسجد و... تنها باعث افزایش جمعیت و متناسب با آن افزایش مشکلات می‌شود. جعفر قرائتی ستوده در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: ما هم باید مانند بسیاری از کشورهای دیگر محله محوری را به جای پلاک محوری مد نظر قرار دهیم و با تملیک محلات و برنامه‌ریزی همه‌جانبه و توسعه محور، نوسازی بافت فرسوده را آغاز کنیم. تجربه در کشور ما نشان داده که با روند حاضر نوسازی بافت فرسوده اتفاق نمی‌افتد. ستوده خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم تعریف ما از شهروند مداری در بافت فرسوده، تعریف غلطی است. اینکه ما منتظر باشیم شهروندان خودشان اقدام به نوسازی کنند و هر کس وضعیت خودش را سامان دهد، اتفاق نمی‌افتد و بافت فرسوده نوسازی نمی‌شود، بلکه برخی پلاک‌ها نوسازی می‌شوند. درحالی‌که نوسازی بافت فرسوده یعنی نوسازی ساختمان‌ها و زیرساخت منطقه. عضو انجمن شرکت‌های ساختمانی افزود: به عقیده من شهروند مداری یعنی سپردن کار به دست بخش خصوصی چون بخش خصوصی و شرکت‌های ساختمانی حاضرند در بافت فرسوده کار کنند اما لازم است دولت و شهرداری از آنها پشتیبانی قانونی کنند؛ همانند کاری که در ترکیه صورت گرفت. به طور مثال اگر قرار است محله‌ای توسط بخش خصوصی نوسازی شود به محض پخش این خبر، قیمت خانه‌ها چند برابر نشود تا انبوه‌ساز، سرمایه‌گذار و... بتواند با قیمت رایج قبل از طرح کارش را شروع کند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه