1393/03/24 موسوی لارگانی،نماینده مجلس:

هر نوع گرانی غیرقانونی است

هر نوع گرانی غیر قانونی است و دولت باید در این مورد واکنش جدی تری نشان دهد.

هر نوع گرانی غیرقانونی است

سیدناصر موسوی لارگانی در گفت وگو با خبرنگارپیام ساختمان درباره افزایش بهای گاز با بیان اینکه امسال در دو مرحله قیمت گاز افزایش یافت، گفت: بهای گاز یک مرحله طبق مصوبه مجلس و با اجرا شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها افزایش یافت که قانونی است اما افزایش ایجاد شده در بهای گاز قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی غیر قانونی است که باید اصلاح شده و کاهش یابد. وی تاکید کرد: هر نوع گرانی غیر قانونی است و دولت باید در این مورد واکنش جدی تری نشان دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش صورت گرفته در بهای گاز قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی را غیرقانونی دانست و گفت: مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان به علت ارقام سنگین قبوض گاز و تجمعات اعتراضی در شرکت های گاز استانی برای کشورکه بیشترین ذخایر گازی دنیا را دارد پسندیده نیست. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین صاحبان ذخیره گازی در دنیا است اینکه مردم نسبت به برخورداری از این نعمت ناراضی و گله مند باشند قابل قبول نیست. وی با بیان این مطلب که دولت بایددر این مورد ازکشورها ی دیگر الگوبرداری کندگفت: با در نظر داشتن سطح درآمدی مردم وظیفه مهم گازرسانی به سراسر کشور و برخورداری مردم پشتوانه اصلی نظام از این نعمت خدادادی را فراهم سازد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه