هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/03/24 عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان یزد:

مهندسان باید دوره کارآموزی ببینند

مهندسان فارغ‌التحصیل قبل از اینکه وارد نظام مهندسی شوند باید دوره کارآموزی لازم را ببینند


مهندسان  باید دوره کارآموزی  ببینند

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان یزد با بیان اینکه مهندس ترکان دیدگاه همه‌جانبه ای را در مورد معضلات صنعت ساختمان دارد، به خبرنگار ما گفت: حضور آقای ترکان فرصت بسیار خوبی است تا نظام مهندسی به آرزوی خودش جامه عمل بپوشاند، همچنان که خط مشی ایشان گویای این موضوع است. محمدحسین آیت‌اللهی در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام مهندسی باید بحث صرفه‌جویی در انرژی و معماری هماهنگ با اقلیم باشد . اعتقاد دارم چنانچه مهندس ترکان در پی اجرایی کردن این مبحث است باید برای هر پروژه گزارش توجیهی انرژی اجباری شود.ضمن اینکه محوریت انرژی در ساختمان فرصتی است تا هفت رشته نظام مهندسی با هم تجمیع شوند. آیت اللهی ادامه داد: ارتقای سطح دانش عمل مهندسان بسیار حائز اهمیت است. مهندسان فارغ‌التحصیل قبل از اینکه وارد نظام مهندسی شوند باید دوره کارآموزی لازم را ببینند و همچنین نظام مهندسی با ایجاد تعامل دروس اختیاری عملی را در سر فصل آموزش دانشگاه‌ها قرار دهد. وی با اشاره به بحث بیمه در صنعت ساختمان گفت: یکی دیگر از مهم‌ترین اموری که باید توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مورد توجه قرار گیرد، بحث بیمه کیفیت ساختمان است. متأسفانه در کشور ما موضوع بیمه باعث ارتقای کیفیت صنعت ساختمان نشده است چرا که میزان پرداخت هزینه بیمه متناسب با کیفیت ساختمان نبوده است. خوشبختانه تا جایی که بنده اطلاع دارم آقای ترکان به صورت جدی به دنبال اجرای واقعی این طرح هستند. عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان یزد در پایان همچون بسیاری از مهندسان به فرهنگ‌سازی در کشور اشاره کرد و گفت: در صنعت ساختمان ما کارفرما به مهندس ناظر حق‌الزحمه می‌دهد و در عوض مهندس ناظر گزارش کار را به شهرداری ارائه می‌کند. اینکه مهندسان باید پاسخگوی چه کسی باشند، یک ایراد اساسی است و کارفرما باید کار خوب را از مهندس در تمام بخش‌ها طلب کند و این فرهنگ‌سازی باید انجام شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه