1393/03/21 پس از گود ایران زمین؛

اعتراض مردم به گود دیگر بابک زنجانی

عضو كميسيون شهرسازي شوراي شهر با اشاره به اعتراض برخي از ساكنان خيابان خدامي در خصوص گودبرداري رها شده در اين منطقه گفت: در بازديدي كه يك ماه گذشته از اين منطقه داشتم اعلام كردم اين منطقه امن نيست و در نامه اي به معاونت شهرسازي شهرداري نيز اين موضوع را گوشزد كرديم.

اعتراض مردم به گود دیگر بابک زنجانی

عضو كميسيون شهرسازي شوراي شهر با اشاره به اعتراض برخي از ساكنان خيابان خدامي در خصوص گودبرداري رها شده در اين منطقه گفت: در بازديدي كه يك ماه گذشته از اين منطقه داشتم اعلام كردم اين منطقه امن نيست و در نامه اي به معاونت شهرسازي شهرداري نيز اين موضوع را گوشزد كرديم. محمدمهدی تندگویان ادامه داد: اين ملك نيز يكي از پروژه هاي متوقف شده بابك زنجاني است كه بايد در خصوص آن تصميم گيري شود. وي با اشاره به جلسه كميسيون معماري و شهر سازي شورا در روز يكشنبه براي تصميم گيري در باره اين گود گفت: آسيب هاي وارد شده جدي نيست اما در درازمدت مي تواند مشكل ساز باشد. تندگويان اضافه كرد: موضوع مقاوم سازي اين گود در دستور كار قرار خواهد گرفت مانند تمام املاكي كه مالكان آن در دسترس نيستند اما پر كردن اين گود در دستور كار نيست. اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه احتمال دارد قوه قضاييه براي اين ملك نيز مانند خيابان ايران زمين تعيين تكليف كند گفت: زمين ايران زمين به عنوان ديون بابك زنجاني به وزارت نفت واگذار شد و ممكن است قوه قضاييه براي اين ملك نيز تعيين تكليف كند و گود خدامي نيز از بلاتكليفي بيرون آيد. وي درپاسخ به پرسشي در خصوص لغو پروانه پروژه هاي بابك زنجاني و ميزان طلبش از شهرداري تهران گفت: هنوز ابلاغ لغو پروانه هاي ساخت ابلاغ نشده است .

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه