هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/03/21 با هدف رفع موانع نوسازی برگزار شد؛

جلسه هماهنگی سازمان نوسازی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی و ریاست شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران میهمان سازمان نوسازی بود.


جلسه هماهنگی سازمان نوسازی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی و ریاست شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران میهمان سازمان نوسازی بود. به گزارش پيام ساختمان به نقل از سازمان نوسازی شهر تهران، نخستین جلسه هماهنگی میان سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال 93 با حضور محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و ریاست شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران؛ عباداله فتح اللهی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران؛ علیرضا ابلقی، معاون ساماندهی و توسعه نوسازی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی، مجید روستا، عضو هیأت مدیره این شرکت و جمعی دیگر از معاونان و مدیران طرفین برگزار شد. در این جلسه ابعاد مختلف نوسازی بافت های فرسوده، سیاست ها و برنامه های شهرداری تهران و دولت در این زمینه، راهکارهای رفع موانع و مشکلات و تسریع در روند نوسازی مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت. همچنین مقرر شد ستادی با عنوان "ستاد مرکزی نوسازی" به جهت همسویی با سند ملی نوسازی بافت های فرسوده تشکیل شود و دبیرخانه این ستاد در سازمان نوسازی شهر تهران مستقر گردد. تشکیل کار گروه تخصصی بافت های فرسوده به منظور تدوین برنامه عملیاتی نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت اعضاء ذیربط و تشکیل کمیته ای جهت تخصیص وام های نوسازی در بافت های فرسوده و ارائه برنامه عملیاتی مدون طی یک ماه آتی از دیگر مصوبات این جلسه بود.در خاتمه مقرر شد جلساتی به منظور هماهنگی جهت اجرای پروژه پایلوت در محله سیروس واقع در منطقه 12 شهرداری تهران با حضور نمایندگان طرفین تشکیل شود و هماهنگی و برنامه ریزی های لازم با دبیرخانه کلان شهرهای کشور به منظور برگزاری نشست یک روزه با محوریت وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرداری تهران با حضور نهادهای مرتبط در نیمه دوم خرداد ماه صورت گیرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه