هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > سازمان نظام کاردانی 1393/03/21 عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان فارس:

کاردان‌ها پل ارتباطی مهندس و مجری هستند

در سال‌های اخیر بسیاری از کاردان‌ها به سمت مدرک‌گرایی و اخذ مدارک بالاتر رفته‌اند، در صورتی که کاردان‌ها پل ارتباطی بین مهندسان و مجریان ساختمان هستند.


کاردان‌ها پل ارتباطی مهندس و مجری هستند

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان فارس با بیان اینکه حضور کاردان‌ها بی‌شک در صنعت ساختمان منشأ اثرات مفید خواهد بود، گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از کاردان‌ها به سمت مدرک‌گرایی و اخذ مدارک بالاتر رفته‌اند، در صورتی که کاردان‌ها پل ارتباطی بین مهندسان و مجریان ساختمان هستند. حسین پور اسدی در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: اگر حقوق و جایگاه کاردان‌ها در صنعت ساختمان به درستی دیده می‌شد، حضور آنها باعث ارتباط نظام فنی و نظام اجرایی می‌شد. بنده با کاردان‌های ساختمان کار کرده‌ام و این همکاری به دلیل «دست به آچار تر بودن» آنها بسیار مفید واقع شده است. پور اسدی در پاسخ به این سؤال که چرا از کاردان‌ها استفاده نمی‌شود، گفت: یک مشکل به مدرک‌گرایی بر می‌گردد چرا که بسیاری فکر می‌کنند که مدرک بالاتر لزوماً بهتر است اما در واقع این‌گونه نیست. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا حضور کاردان‌ها هزینه‌ها را برای مالکان زیاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: اگر هزینه درست مصرف شود باعث بهره‌وری و کسب سود بیشتر مالکان می‌شود. ضمن اینکه حضور کاردان‌ها جای سازمان نظام مهندسی را تنگ نمی‌کند؛ زیرا هر کسی باید سرجای خودش باشد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه