هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/03/21 نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان:

درهای نظام مهندسی به روی همه باز است

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضمن تاکید بر باز بودن درهای این سازمان بر روی همه فعالان صنعت ساختمان کشور گفت: در دوره اخیر در پی این هستیم تا از ظرفیت‌های تمام مجموعه‌های مهندسی کشور در کنار نظام مهندسی ساختمان استفاده کنیم.


درهای نظام مهندسی به روی همه باز است

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضمن تاکید بر باز بودن درهای این سازمان بر روی همه فعالان صنعت ساختمان کشور گفت: در دوره اخیر در پی این هستیم تا از ظرفیت‌های تمام مجموعه‌های مهندسی کشور در کنار نظام مهندسی ساختمان استفاده کنیم. حجت‌الله عامری در گفتگو با پيام ساختمان در خصوص نقش اخلاق و تعهدات انسانی در امور مهندسی گفت: هر قدر قوانین سختگیرانه‌ای داشته باشیم ولی افراد پایبند و متعهد به انجام کارشان نباشند اتفاق خاصی در این حوزه نمی‌افتد. مهندس عامری افزود: حوزه کاری صنعت ساختمان بسیار وسیع است و از تولید مصالح تا کارگران فنی و تا حوزه مهندسی را در بر می‌گیرد که البته این حوزه‌ها نیاز به اصلاح اساسی دارند. وی حوزه آموزش کارگران فنی را هم نیازمند اصلاح برشمرد و گفت: دولت با بودجه محدودی که دارد اقداماتی خوبی در این زمینه انجام داده که البته بسیار ناکافی بوده است. وی افزود: من اعتقاد دارم باید برنامه‌هایی حداقل دو سه دهه‌ای برای اصلاح این امور بریزیم. مهندس عامری در خصوص نقش فرهنگ در صنعت ساختمان گفت: برخی از کشورهای همسایه ایران که از نظر زیرساختی بعضا مشکلات عدیده‌ای هم دارند وقتی می‌خواهند بگویند ما توسعه‌یافته هستیم بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌شان در صنعت ساختمان است. وی افزود: اینها می‌خواهد مثل کشورهای توسعه یافته مدنیت و فرهنگشان را در ساختمان سازی به منصه ظهور و بروز بگذارند. نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بروز حوادث و سوانح در صنعت ساختمان کشور گفت: در حال حاضر هر کسی مشکلات را به گردن دیگران می‌اندازد و از خودش سلب مسئولیت می‌کند. مهندس عامری با طرح این سوال که مگر می‌شود کسی کار فنی بکند و هیچ مسئولیتی نداشته باشد؟ گفت: باید وظایف و مسئولیتها را بازتعریف کنیم. مشروح سخنان نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان را در شماره آتی پيام ساختمان بخوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه